Miljöprofil och Hållbarhetsarbete

BRF Geringslådans arbetar de senaste åren medvetet för att skapa ett mer hållbart boende.

I samband med föreningens sopstation har sedan starten möjligheten funnits att källsortera glas samt tidningar, och under 2015 infördes också möjligheten att sortera matavfall separat.

Belysningen i föreningens trapphus och på vindarna är ljudstyrda, och aktiveras alltså enbart när så behövs. Kontnuerligt sedan 2018 byter föreningen även ut trasiga lampor med LED-lampor för att minska energianvändningen.

Under 2020 kommer ett antal åtgärder göras för att minska vattenanvändningen i fastigheten, genom installation av ventiler vid kranar samt duschar i samtliga lägenheter som syftar till att ge samma komfort som tidigare, men med en lägre vattenåtgång.

Styrelsen arbetar även sedan 2019 med att se över möjligheterna att installera en solcellsanläggning. När förutsättningarna är utredda kommer denna fråga att läggas fram för en föreningsstämma för beslut.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen