Styrelsen och Valberedningen

Både styrelsen och valberedningen väljs i normala fall på den årliga ordinare stämman.

Styrelsen
Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen kan fatta alla beslut som inte behöver tas på en stämma.

Styrelsen i Brf Geringslådan består sen ordinarie stämma 2019-05-27 av följande medlemmar med följande roller och ansvarsområden:

Roll Namn Ansvarsområden
Ledamot Idha Kjellberg (Majrovägen 3) Ordförande – Fastighetsansvarig – Medlemsansvarig
Ledamot  Andreas Lindell (Majrovägen 1) Sekreterare – Informations- och IT-ansvarig – Parkeringsplatser
Ledamot  Anki Gunners (Majrovägen 5) Ekonomiansvarig
Ledamot  Jonas Andersson (Majrovägen 3) Vice Ordförande – Vice värd
Ledamot  Tomas Lindgren (Lingvägen 122) Innergårdsansvarig -Brandsäkerhetsansvarig – Sopstation
Ledamot  Anders Gibson (Majrovägen 3) Lämnade styrelsen av personliga skäl 2019-08-22.

Styrelsen nås enklast genom en gemensam mailadress. Vänligen använd ett relevant ”ämne” i ditt mail så att rätt person i styrelsen så snabbt som möjligt ser ditt mail. Styrelsens e-postadress är styrelsen@geringsladan.se Alternativt kan du lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Majrovägen 3.

För jourärenden hänvisar vi till sidan Felanmälan där du kan läsa mer om vem du kan kontakta vid olika typer av problem.

Valberedningen
Valberedningen utses av stämman för att vid nästkommande stämma lämna förslag på val till förtroendeposterna. Valberedningens arbete är på sätt grundläggande för föreningens övriga arbete.

Valberedningen i Brf Geringslådan består sen ordinarie stämma 2019-05-27 av följande medlemmar:

Lili Briese (Lingvägen 122), Sammankallande

Valberedningen nås genom styrelsen, du kan antingen skicka ett mail eller lägga ett brev i föreningens brevlåda, dessa kommer att vidarebefordras till Valberedningen.

Print Friendly, PDF & Email