Brf Geringslådan A – Ö

Här kommer vi att samla kort information om allt mellan himmel och jord som har med vår förening att göra. Observera att beskrivningen under vissa punkter handlar om respektive lägenhets utförande vid nybyggnation (ca 2009) och nödvändigtvis inte överrensstämmer med din lägenhet om denna har byggts om i efterhand.

Andrahandsuthyrning av lägenhet
Andrahandsuthyrning är tillåten enligt föreningens stadgar, men man måste ansöka om tillstånd inför varje tillfälle hos styrelsen och få detta godkänt. Nuvarande praxis i föreningen är att även korttidsuthyrning är tillåten, även via förmedningstjänster som AirBnB, men man måste då ansöka om tillstånd vid varje enskillt tillfälle.

Vid Årsstämman 2016 beslutades att andrahandsuthyrning bara ska vara tillåtet någon enstaka gång per år via förmedlingstjänster såsom Airbnb, och styrelsen kommer därför enart att godkänna andrahandsuthyrning över helger och liknande enligt detta. Observera att det enligt föreningens stadgar §21punkt 3 inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillåtelse från styrelsen, och att man vid otillåten uthyrning har förverkat sin bostadsrätt och föreningen därmed har möjlighet att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning.

För att godkänna andrahandsuthyrning av lägenhet kommer styrelsen även kräva att följande dokument, mallar tillhandahålls av styrelsen, lämnas in underskrivna minst en månad innan uthyrningen är tänkt att starta:

  • Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtense av bostadsrätt

Vi rekomenderar även att du som hyr ut använder dig av vår mall för att reglera uthyrningen mellan dig och den person som hyr lägenheten, detta är dock för din egen skull och kommer ej att krävas av styrelsen för att godkänna en uthyrning:

  • Avtal om andrahandsupplåtelse mellan bostadsrättsinnehavare och hyresgäst

I avtalen regleras bland annat ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och den som hyr lägenheten i andra hand, och åläggar till exempel andrahandshyresgästen att omedelbart meddela dig som bostadsrättsinnehavare samt bostadsrättsföreningen och t.ex. vattenskador uppstår.

Du som boende kan även om du vill teckna en fullmakt med din andrahandshyresgäst vilken ger denne rätten att företräda dig i ditt ställe. Detta rekommenderas normalt inte då fullmakten ger din andrahandshyresgäst långtgående möjligheter att fatta beslut kring din bostadsrätt.

  • Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand.

Föreningen tar även ut en administrativ avgift, återigen enligt stadgarna, på 10 procent av prisbasbeloppet per år. En tolftedel av denna avgift (alltså ca. 402,50  kronor enligt 2020 års prisbasbelopp) tas ut varje månad som en lägenhet är uthyrd i andra hand. Minidebitering är för en månad även om lägenheten är uthyrd en kortare tid. Detta för att täcka föreningens administrativa kostnader.

Vi utgår såklart ifrån att du som hyr ut din lägenhet i andra hand ser till att göra detta till trevliga personer som vårdar såväl vår fastighet som din lägenhet precis såsom du själv gör det. Vi ber dig också att tydligt informera om föreningens Ordningsregler.

Anslagstavlor
Allmän information som är extra viktigt att alla boende tar del av anslås på anslagstavlorna i entréplanet vid respektive port. Observera att den normala informationsvägen från styrelsen dock enbart är via mailutskick.

Autogiro
Det är möjlighet att betala sin avgift till föreningen via autogiro, se sidan postadress och kontakt för hur du går tillväga för att anmäla detta.

Avgifter och Hyror
Avisering och hantering kring månadsavgifter till föreningen och hyror för parkerigsplatser sköts direkt av våra ekonomiska förvaltare.

Enligt deras gällande rutiner så kommer man att vid utebliven betalning skicka ut en påminnelse efter sju dagar. Därefter kommer den obetalda fakturan att gå till inkasso om inte föreningen motsätter sig detta. Detta är enligt gängse praxis i branchen.

Avfallssortering
Se sidan om Sophantering.

Avlopp
Se sidan om avlopp.

Badrumsinredning
Vid nybyggnad var samtliga lägenheter utrustade med badrumsinredning ifrån Vedum. Se även sidan om Skötsel och Underhåll.

Barnvagnar
I varje trapphus finns ett barnvagnsrum i direkt anslutning till porten. Vänligen förvara inte barnvagnar i trapphusen pga brandrisken. Se också våra Ordningsregler.

Det finns även ett antal krokar och hyllor på väggarna i barnvagsförråden, tanken är att vagnar som inte används så ofta om möjligt förvaras på dessa. Små barncykar som får plats på krokarna är OK att förvara i barnvagnsförråden.

Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Föreningen är en juridisk person och finns registrerad hos Patent- och registreringsverket. Som ägare till en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den.

Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och allmänna utrymmen gemensamt. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreingen skall skötas genom den valda styrelsen. En styrelse sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsmöte.

Bostadsrättstillägg till Hemförsäkring
Observera att du som boende i en bostadsrättsföreningen även måste teckna ett ”bostadsrättstillägg” som ett tillägg till din vanliga hemförsäkring för att ha ett fullgott försäkringsskydd. Diskutera detta närmre med ditt försäkringsbolag om du är osäker på ditt skydd idag.

Brandsäkerhet
Det är väldigt viktigt att alla boende är uppdaterade kring föreningens brandsäkerhetsarbete samt har kunskap om hur man ska agera vid händelse av brand. Se vår sida om brandsäkerhet för mer information om detta ämne.

Brandvarnare
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Brandvarnaren ska testas fyra gånger om året, detta görs genom att centrumknappen trycks in. När batteriet är uttjänt (de var vid installationen utrustade med 10-års batterier) ska brandvarnaren bytas ut i sin helhet.

Container
Se sidan om Sophantering.

Cyklar
I anslutning till föreningens innergård ligger ett stort cykelförråd med plats för de boendes cyklar. Det finns även ett större cykelställ på gaveln vid Lingvägen 122. Cyklar som förvaras i cykelförrådet ska vara tydligt uppmärkt med namn och lägenhetsnummer, de kommer annars att forslas bort.

Föreningens innergård på avstånd, med det gemensamma cykelförrådet i förgrunden.

E-faktura
Det är möjlighet att betala sin avgift till föreningen via e-faktura (via tjänsten Kivra), se sidan postadress och kontakt för hur du går tillväga för att anmäla detta.

Elinstallationer
Lägenheten är ansluten till Ellevio för växelström 400/230V. Du som boende måste själva teckna avtal med både nätägaren (Ellevio) samt ett eldistributionsföretag för att få el i din lägenhet.

I lägenheten finns en kombinerad gruppcentral/IT-skåp med huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare för hela lägenheten. Bruksanvisningar för dessa skåp finns i centralen. I badrummet är det förberett med eluttag för installation av tvättmaskin och torktumlare. I diskbänksskåpet finns det eluttag för diskmaskin.

Belysningsarmaturer finns i badrumstak, badrumsskåp, under överskåp i kök (bänkbelysning) och i kökstaket. I övriga rum är det lamputtag i tak.

I badrummet finns ett värmegolv installerat som styrs via en termostat på badrumsväggen. I badrummet finns även en elektrisk handdukstork.

För TV, tele och data är installerat ett nät av typ Tripple Play, bestående av ett IT-skåp som är placerat i hallen/klädkammaren som innehåller inkommande uttag för TV, tele och data samt en panel för utgående kabel till uttag i lägenheten. Nätet för TV, tele och data består av ett stjärnnät med uttag av modell RJ45 i respektive rum.

Facebook
Föreningen har en sluten grupp på facebook vid namnet ”Brf Geringslådan”. Syftet med gruppen är att medlemmarna ska kunna tipsa varandra om roliga aktiviteter i Gubbängen med omnejd, diskutera saker som bara rör oss boende här eller kanske sälja/skänka bort saker till sina grannar. Officiell information från styrelsen samt frågor till styrelsen skickas ut/ställs fortfarande via e-post.

Förråd
Samtliga lägenheter har separata förråd, de allra flesta placerade på vinden och ett fåtal på bottenvåningen, på cirka 3 kvm.

Försäljning
Se sidan Flytta UT för lite detaljer att tänka på om du flyttar ifrån föreningen.

Kökssnickerier
Vid nybyggnad var samtliga lägenheter utrustade med kökssnickerier ifrån Vedum. Om inga speciellt tillval gjordes är det modellen Elin som har installerats i köket, vissa lägenheter har dock andra modeller då de ursprungliga köparna gjorde olika tillval.

Enligt deras hemsida så lämnar Vedum 15 års funktionsgaranti:

Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpsstommar, lådor och gångjärn. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisningar inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.”

För mer information kontakta Vedum, kontaktinformationen finns på deras hemsidan http://www.vedum.se.

Gemensamma grillar
Se sidan om Innergård och Trädgård.

Grillplatsen
Föreningens gemensamma grillar i hörnan vid Lingvägen.

Garderober
Vid nybyggnad var samtliga lägenheter utrustade med garderober ifrån Vedum.

Golvvärme
Vid nybygget var samtliga badrum försedda med komfortgolvvärme. Denna styrs via en termostat som sitter på väggen i badrummet. Observera att inga infästningar får utföras i badrumsgolvet då värmeslingorna kan  skadas samt tätskiktet förstöras. Värmekabeln ligger på ett cc-avstånd av ca 90 mm och täcker i stort sett hela golvytan.

Hushållsavfall
Se sidan om Sophantering.

Inglasning av balkong
För mer information om balkonger, se sidan Balkonger.

Informationsblad
Styrelsen skickar med jämna mellanrum ut informationsblad till de boende. Dessa skickas ut via de mailadresser som föreningsmedlemmarna har uppgett till styrelsen. Extra viktig information sätts även upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Internetanslutning
Se sidan Internetanslutning, TV och Telefoni.

Istappar
Föreningen har avtal med en firma om skottning av våra tak (se Snöröjning), om du som boende noterar några istappar på vårt tak, vänligen kontakta Styrelsen omgående så att vi kan se till att få istapparna bortrensade så snabbt som möjligt.

Huset på distans - från Lingvägen
Föreningens hus på avstånd.

Lokaler att hyra
Föreningen har inga lokaler till uthyrning utan består enbart av de 49 lägenheterna som alla upplåtes med bostadsrätt.

De senaste åren har vi haft våre årsstämmor i Hyresgästföreningens lokaler i Hökarängen, ”Kastanjegården”. Dessa ligger på Söndagsvägen 3 och går även att hyra för en billig penning för privatpersoner. Kontakta dem direkt på 08 – 604 94 27.

Lås och Nycklar
Din lägenhetsnyckeln passar även till den port du bor i, tvättstugan, cyckelförrådet, vindsförråden samt till porten vid Majrovägen 3. Den sistnämnda eftersom den gemensamma tvättstugan är belägen i den trappuppgången.

Om du behöver fler lägenhetsnycklar kan kopior göras hos Farsta Lås i Larsboda. De kommer att kräva legitimation samt kontraktet på er lägenhet och att den nyckel som ska kopieras visas upp. Farsta Lås har sin butik på Frykdalsbacken 12 i Larsboda och telefonnummer 08-604 50 50. För mer information om öppettider etc. så hänvisar vi till Farsta Lås hemsida https://farstalas.se/.

Observera att Farsta Lås tidigare hade sin butik i Hökarängen. I och med flytten till Larsboda undersöker vi möjligheten att byta leverantör, men det arbetet pågår fortfarande.

Nycklar till elstolparna i er Carport lämnas ut av Styrelsen. Behöver du en ny låscylinder och nyckel till tvättstugebokningen så köps dessa in via Miele, kontakta Styrelsen så hjälper de dig med beställningen. Kostnaden på ca 200 kronor kommer att faktureras dig som boende,

Lägenhetsnummer / Tilläggsnummer
Din lägenhet har två lägenhetsnummer. Ett tresiffrigt nummer som är ditt lägenhetsnummer i föreningen samt ett fyrsiffrigt nummer som är Skatteverkets nummer för din lägenhet – Skatteverkets nummer kallas för tilläggsnummer.

Föreningens nummer finns anslaget vid namnlistan i porten samt på en liten skylt vid din lägenhetsdörr. Skatteverkets tilläggsnummer finns enbart på en liten skylt vid din lägenhetsdörr.

Föreningens tresiffriga nummer är unikt för varje lägenhet och är alltid det som ska användas vid kommunikationen med föreningen medan det fyrsiffriga numret återkommer i varje port och enbart är till för att identifiera varje lägenhet i den enskilda porten och ska användas i kommunikation med Skatteverket, t.ex. vid flyttanmälan.

Du kan även se en tabell över vilken lägenhet som har vilken nummer hos Skatteverket i det här dokumentet, det kan t.ex. vara användbart om lappen med skatteverkets nummer har fallit bort från din dörr.

För mer information kring det tilläggsnummer som ska anges till skatteverket etc. hänvisar vi i första hand till Lantmäteriets hemsida samt Skatteverkets hemsida.

Markis på balkong
För mer information om balkonger, se sidan Balkonger.

Matavfallsinsamling
Se sidan om Sophantering.

Mopeder och motorcyklar
Får inte parkeras i föreningens cykelförråd. Föreningen har dock två speciella platser för MC/moped där du har möjlighet att låsa fast ditt fordon i en fastsatt metallbåge. Se sidan om parkering för mer information kring dessa.

Pantsättning / Godkännande av lånehandling
Om din bank av någon anledning vill ha pantdokument eller annat godkännande av lånehandling undertecknat av oss som förening så hanteras dessa av våra ekonomiska förvaltare. Kontaktinformation finns på varje avgiftsavi, om du inte hittar någon sådan så kontakta Styrelsen så förmedlar vi kontakten. Observera att det tar ett par dagar att få undertecknade sådana.

Parabolantenn
Det är tillåtet att ha en parabolantenn inne på sin balkong eller på sin uteplats. Observera dock att det inte är tillåtet att fästa någonting i fasaden på huset och att det inte heller är tillåtet att någonting sticker ut ifrån din balkong, se även föreningens Ordningsregler.

Portkod
Koderna till våra portar byts med jämna mellanrum och distribueras då via e-post till alla boende i den relevanta porten. Observera att alla portar inte har samma portkod.

Vänligen lämna inte ut portkoderna till någon utomstående.

Ombyggnad av lägenhet
Se sidan Ombyggnation och renovering av lägenheter.

Parkeringsplatser
Se den separata sidan om parkeringsplatser för mer information.

Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.
Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.

Parkeringsövervakning
De delar av föreningens parkeringsplatser där det råder parkeringsförbud övervakas av ett externt företag, och parkering där kommer att leda till böter. För mer information se parkeringssidan.

Posthantering
Posten delas ut i postfack, belägna i entréplanet. Morgontidningen sätts i hållaren vid er dörr.

Skadedjur
Som en del av föreningens fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar ingår möjlighet att få hjälp vid ev. problem med skadedjur som t.ex. silverfiskar.

Se sidan om felanmälan för hur du kommer i kontakt med Anticimex.

Skalskydd

Under 2021 installerades ett skalskydd kring fastigheten i form av ett smidesstaket med tillhörande gång- och bilgrind. Som boende har du självklart tillgång till koderna till dessa dosor. Koderna byts med jämna mellanrum för att minska risken för spridning till obehöriga.

Skötsel av lägenhet
I bopärmen finns mycket viktig information om skötseln av fastigheten och bostäderna. Där står vem som ansvarar för vad. Observera att ett arbete pågår med att digitalisera bopärmen och att all information om Skötsel och Underhåll i framtiden skall finnas på vår hemsida.

Snöröjning
Föreningen har ett snöröjningsavtal med entreprenör som röjer gemensamma ytor såsom gångvägar på innergård, runt våra portar samt gemensamma delar av parkeringen. Det är upp till var och en att själv hålla sin parkeringsplats fri från snö.

En snöskyffel finns även placerad i respektive ports barnvagnsrum. Syftet med snöskyfflarna är i första hand för att vid behov kunna ta bort snö framför entréer etc. innan vår entreprenör hunnit hit. Vänligen använd egna snöskyfflar för egna ändamål.

Då snöskyfflarna kan vara väldigt stöldbegärliga hoppas vi att vi kan hjälpas åt att se till att dessa återplaceras i barnvagnsrummen då de har använts.

Föreningen har också avtal med en firma för skottning av våra tak. Under vinterhalvåret är det därför viktigt att inte lämna föremål eller annan egendom framme där snöras kan uppstå. Vid skottning av taken så försöker man alltid skotta så varsamt som möjligt, men väl uppe på taken kan snö och is sättas i rörelse i riktningar som man inte riktigt kan styra. Cyklar, utemöbler, blomlådor och liknande ersätts inte av entreprenören eller föreningen om de varit placerade där det är risk för snöras.

Bygge: Snö på innergården
Bild från bygget av föreningen – såhär mycket snö ska det normalt inte vara på innergården.

SOS Alarm
Med anledning av att vi bor i ett flerfamiljshus som redan sen tidigare har portkod, och nu särskilt med den installerade bilgrinden också, är det viktigt att du som boende känner till följande (taget från https://www.sosalarm.se/trygghet/viktiga-telefonnummer/112/):

”Det kan hända att du blir uppringd av oss på 112. Oftast beror det på att vi kontaktar grannar till en hjälpsökande som i situationen inte kan öppna för blåljuspersonalen på egen hand. Detta gäller vanligen i de fall vi snabbt behöver komma in i flerfamiljshus vid brådskande 112-händelser. Du har ingen skyldighet att svara, men det hjälper oss att så snabbt som möjligt komma fram till nödställda. Numret visas vanligen som 08-112. Om du ser att du har missat ett samtal från oss så behöver du inte ringa tillbaka.”

Telefoni
Se sidan Internetanslutning, TV och Telefoni.

Trapphus

Städning av trapphusen sköts av en inhyrd firma. Det är viktigt att hålla trapphusen fria från föremål. Skälen till detta är i första hand att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Det är förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar etc i trapphus och entréer. Dessutom blir det lättare att få trappstädningen att fungera tillfredställande om det är fritt från föremål.

Trädgårdsskötsel
Se sidan om Innergård och Trädgård.

TV
Se sidan Internetanslutning, TV och Telefoni.

Tvättstuga
Föreningens tvättstuga finns på plan 1 i porten på Majrovägen 3. Tvättider bokas på bokningstavlan som sitter i tvättstugan.

Felanmälan av maskiner eller dylikt görs till fastighetsskötaren Lars Lundström Service, se Felanmälan. Tvättstugan städas en gång i veckan av föreningens städare

Ifall torktumlarna indikerar att filtren behöver rengöras, trots att luddfiltret på framsidan är rengjorda kan det bero på att ludd har ansamlat sig i rören som går ut genom ytterväggen på baksidan av maskinerna. Dessa rengörs regelbundet av fastighetsskötaren.

Se också sidan med Ordningsregler.

Tvättstuga
I porten på Majrovägen 3 finns föreningens välutrustade tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel.

Trygghetsavtal Anticimex
Föreningen har ett kollektivt trygghetsavtal med Anticimex som gäller samtliga lägenheter och allmäna utrymmen. Som en del av detta genomförs regelbundna besiktningar av samtliga lägenheter och allmäna utrymmen. Detta ger oss bland annat försäkring mot äkta hussvamp samt självrisksreducering och professionell hjälp vid läckageskador i gemensamma utrymmen och/eller lägenheter.

Trädgårdskompost
Se sidan om Innergård och Trädgård.

Uteplatser
Observera att uteplatserna i samband med vissa lägenheter inte upplåts med bostadsrätt, enligt lagen gäller att ”För att en yta ska anses vara upplåten med bostadsrätt ska detta uttryckligen anges i upplåtelseavtalet. Det innebär att om det inte framgår av upplåtelseavtalet att en uteplats är upplåten med bostadsrätt är uteplatsen att betrakta som en allmän nyttjanderätt.” I de ursprungliga upplåtelseavtalen för dessa bostadsrättslägenheter upplåts inte uteplatserna med bostadsrätt.

Vattning på Innergården
Se sidan om Innergård och Trädgård.

Ventilation
Tilluften i lägenheten sker via luftintag bakom radiatorer via en låda som är försedd med ett filter. Byte av filter vid tilluftsdon bör ske en gång per år. Frånluftsventilation i din lägenhet sker i kök och bad/wc. Frånluftsdonen i badrum ska rengöras vid behov. Köksfläkten bör rengöras cirka en gång per månad vid daglig användning.

Vädring
Vädra rejält en kort stund. Öppna fönstret på vid gavel eller vädra med korsdrag i 5–10 minuter istället för att lämna ett fönster eller balkongdörren på glänt en lång stund. Inomhusluften byts snabbt ut mot frisk luft och möbler och väggar kyls inte ner på den korta stund du vädrar.

Värme
Se sidan värme i din lägenhet. Denna sida beskriver även vad du som boende ska göra om du upplever att det är kallt i din lägenhet.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen