Frågor och svar om rökförbudet i Trivselreglerna

Bakgrund

Föreningen beslutade på stämman 2015-05-21 att införa ändringar i de gemensamma Ordningsreglerna.

Bakgrunden till beslutet var de många och återkommande klagomålen till styrelsen kring rökning på innergård, ballkonger och uteplatser från boende. Då styrelsen inte kände att detta var ett beslut man själva kunde fatta lämnades ett förslag in till stämman, som antogs av de 29 deltagande medlemmarna på årsmötet.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här: Proposition angående uppdaterade ordningsregler gällande rökning

Frågor och svar kring rökförbudet

Varför har styrelsen beslutat att man inte får röka på sin egen balkong eller uteplats?Detta är inte ett beslut som styrelsen har tagit. Det är stämman, alltså alla boende som valde att delta på Årsstämman 2015, som gemensamt har bestämt att införa denna nya trivselregel bland våra ordningsregler.

Finns det verkligen lagligt stöd att införa denna typ av förbud?
Rökförbud på balkonger och uteplatser har prövats i rätten, och man har då kommit fram till att man helt enkelt ska ”tåla” lite rök på sin balkong.

De fall som prövats har oss veterligt handlat om ändringar i en förenings stadgar, det som nu har beslutats är bara en uppdatering av våra trivselregler.

Dessutom är det så att vår fastighet är byggd med mekanisk frånluft, vilket betyder att man i alla rum, både de som vetter mot innergården och de mot gatan, har ett friskluftintag i samband med fönstret. Utsläpp av luft görs i badrum, toaletter och kök med hjälp av fläktar monterade på taken. Detta innebär att den luft som befinner sig på innergården dras in i lägenheterna, och det är kring detta en hel del klagomål har handlat. Vår situation är alltså annorlunda än de fall som tidigare har prövats.

Styrelsen fortsätter att följa den allmänna debatten kring rökförbud i och kring fastigheter och inte. Då detta inte är en ändring av våra stadgar utan ordningsregler som gemensamt och i demokratisk ordning beslutats av de boende i föreningen ser vi inget problem med att införa detta förbud.

Kan vi inte bara bygga om ventilationssystemet då?
Allt är självklart möjligt, men denna typ av ombyggnad skulle med all säkerhet kunna kosta miljonbelopp.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen