Skötselinstruktioner

Som boende i en bostadsrättsförening har du själv ett ansvar för delar av underhållet och skötseln av din lägenhet. Syftet med denna sida är att praktiskt beskriva hur valda delar av lägenhetsinnehavarens skötselansvar ska skötas.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att hålla dessa delar av din lägenhet underhållna. Om någon del som faller under föreningens underhållsansvar går sönder eller på annat sätt skadas är det viktigt att du omedelbart felanmäler detta, se sidan Felanmälan för mer information.

För mer detaljerade skötselinstruktioner se sidan Digitala Lägenhetspärm.

Vattenlås i golvbrunn
För att undvika problem med stopp i avloppet samt avloppslukt är det viktigt att vattenlåsen (golvbrunnar, handfat samt köket) rengörs med jä mna mellanrum, några gånger per år är att rekommendera. Tänk på att sätta tillbaka vattenlåsen ordentligt efter att ni rengjort dem, så att inte avloppslukt tränger upp, vilket händer om de sitter snett.

Börja med att ta bort gallret som sitter över golvbrunnen och ta sedan tag i det lilla metallhandtaget som sitter fast i ”vattenlåshinken” och lyft ur det. På sidan av ”hinken” finns två räfflade markeringar, pressa ihop dem lite så går det att dra av ”hinkens” botten. Rengör alla plastdetaljer, och skura ur bottnen på golvbrunnen, sätt sedan ihop delarna igen och tryck ned hinken i hålet. Det är viktigt att den inte hamnar snett, för att slippa avloppslukt i badrummet.

rengora_duschavlopp

Vattenlås under handfat
Även vattenlås under handfat måste rengöras med jämna mellanrum för att undvika stopp.

Börja gärna med att fota rören innan ni börjar skruva loss någonting, så att ni är säkra på att få ihop det igen. Börja därefter med att skruva loss vattenlåset och ”kroken” som sitter i anslutning till den (bild 2 och 3). Detta är det viktigaste att rengöra, men någon gång per år kan det vara bra att koppla loss alla delar och göra rent alltihopa. Ett bra tips kan vara att använda en flaskborste för att komma åt i alla rör och krokar. Skruva sedan tillbaka alla delar och se till så att det blir tätt, så att det inte läcker vatten, eller avloppslukt.

rengora_under_handfat

Frånluftsventiler
Gör rent frånluftsventilerna i badrummet var sjätte månad.

Ta loss ventilen, skölj och tvätta av den, dammsug ur ventilationskanalen så långt ni når, fäll upp flärparna på ventilen och knäpp tillbaka den i de yttre spåren som sitter runt ventilationskanalen.

ventilation_ventil

För att få ut ventilen; tog ett fast ”kvart i tre grepp” och dra den rakt ut. Man kan även ta hjälp av ett tunt verktyg och bända loss den i överkant. Problemet kan vara att få tillbaka den, men börjar man med en bygel i spåret så var det ganska enkelt att även få dit den andra och då hamnar ventilen på plats igen.

Friskluftsintag under element
Under vissa element sitter det ett friskluftsintag. Dessa innehåller ett filter som ska rengöras var 6:e månad för att luftflödet inte ska blockeras. Rengörs inte dessa filter kommer ventilationen av lägenheten inte att fungera korrekt. Filtret kan tas ur den utdragbara lådan och görs enklast rent under rinnande ljummet varmt vatten. Torka även ur lådan vi detta tillfälle.

ventilation_element

Köksfläkt
Fläkten i köket är en del av din lägenhets frisklutsintag. Denna måste dock göras rent med jämna mellanrum för inte sättas igen. Torka först bort så mycket fettrester som möjligt med hushållspapper och släng i papperskorgen. Använd sen varmt vatten med lite diskmedel för att göra rent filtret.

Det ska även gå att lägga in hela plastdonet inklusive filter i diskmaskinen och diska det där om det känns enklare.

Balkonginglasningar
Detta gäller inglasningar från Lumon som installerades under 2015 (och mest troligt även ev. senare installationer, men det är under 2015 denna information inhämtades):

Hjulen som inglasningarna hänger i och rullar på är av vinylmaterial.

Vid installation sprayades spåren uppe och nere med silikonspray. Lumon rekomenderar även att man årligen sprayar spåren uppe och nere med silikonspray för att öka livslängden.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen