Att bo i en bostadsrättsförening

Denna sida beskriver kortfattat vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening. Den delas ut till de boende med jämna mellanrum.

I din hand håller du ett informationsbrev från styrelsen i din bostadsrättsförening. Dessa informationsbrev skickas ut med e-post till samtliga boende som har meddelat styrelsen sin e-postadress ungefär en gång i månaden, och innehåller viktig information. Det är därför både viktigt att du har meddelat oss en aktuell e-postadress och också viktigt att du tar dig tid att läsa den information som mailas ut. Enklast meddelar oss du din e-postadress genom att maila den till styrelsen@geringsladan.se.

Som boende i en bostadsrättsförening så äger du en andel av föreningen, denna andel ger dig rätten att bo i en viss lägenhet i föreningen. Du äger dock inte den lägenhet du bor i, den ägs av föreningen. Av den anledningen är det din skyldighet som boende att hålla dig uppdaterad kring de regler som gäller i föreningen, vad i din lägenhet som du ansvarar för underhållet för samt när du först måste inhämta föreningens tillstånd innan du gör en förändring i din lägenhet. All denna information kan du utan problem ta del av på vår hemsida, https://www.geringsladan.se/ 

En gång om året hålls det en stämma i föreningen, det är denna stämma som beslutar kring vad som ska ske i föreningen. Stämman kan t.ex. besluta att innergården ska byggas om, att vi ska avveckla föreningens parkeringsplatser eller att tvättstugan i föreningen ska byggas om till en lokal och hyras ut. På stämman har varje bostadsrätt, eller lägenhet om man så vill, en röst. Om du väljer att inte delta på den årliga stämman lämnar du alltså till dina grannar att fatta beslut som kan komma att påverka ditt boende. På stämman väljs också en styrelse som har som uppgift att förvalta föreningen fram tills nästa stämma. Mer om stämman och styrelsen går också att läsa på vår hemsida.

Du som boende kan själv vara med och påverka din månadskostnad för ditt boende, alltså avgiften till föreningen. Genom att engagera dig i föreningen, hjälpa till på städdagar eller t.ex. skruva fast en lös skruv i i ett porthandtag istället för att felanmäla detta till föreningens fastighetsskötare så hjälper du till att hålla föreningens kostnader nere, och i förlängningen också föreningens månadsavgifter nere.

På sidan Digitala lägenhetspärmen hittar du PDF:en ”Vem ansvarar för vad i din bostadsrätt?”, en enkel checklista för vem som ansvarar för olika punkter i din lägenhet, om det är Bostadsrättsföreningen eller du som Bostadsrättsinnehavare. På sidan Stämman, Motioner och Stadgar kan du hitta föreningens aktuella stadgar där du i detalj kan läsa vad som gäller, exempelvis i paragraf §13. Det är din skyldighet som boende att känna till det övergripande innehållet i stadgarna, exempelvis måste du veta vilken typ av ingrepp du har rätt att göra i din lägenhet på egen hand, och när du först måste söka föreningens tillstånd.

Är du osäker över någonting, kontakta oss i styrelsen så reder vi ut detta tillsammans!

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen