Parkeringsplatser

Föreningen har egna parkeringsplatser för bilar samt MC/moped belägna i anslutning till huset. Totalt finns det 17 vanliga platser (”markplatser”) och 18 platser i carport med tillgång till eluttag. Det finns dessutom två platser för MC/moped med möjlighet att låsa fast fordonet i en fast och nedgjuten båge.

Till de platser i carport där elstolpe med motorvärmaruttag finns tillgängligt ingår kostnaden för elen, du måste dock kvittera ut en nyckel för att få åtkomst till själva eluttaget. I dessa uttag är det inte tillåtet att koppla in en elbil för laddning.

För parkeringsplatser med laddstolpe för elbil tillkommer en särskilt avgift om laddstolpen ska användas, det finns även särskilda regler. Se längre ner på den här sidan.

Totalt har föreningen

  • 10 platser i carport med motorvärmaruttag (plats 1-10)
  • 7 platser i carport med laddstolpe för elbil (plats 11, samt 13-18)
  • 1 plats i carport utan tillgång till uttag (plats 12)
  • 6 markplatser med laddstolpe för elbil (plats 19-24)
  • 11 markplatser utan tillgång till uttag (plats 25-25).

Nuvarande köstatus till parkeringsplatserna anges inte här, men sedan 2018 har det ständigt varit en kortare kö till parkeringsplatserna, och man har normalt inte fått tillgång till parkering på tillträdelsedagen som köpare. I normalfallet dock inom ett par månader.

Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.
Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.

Parkeringsförbud
Observera att det råder parkeringsförbud överallt runt våra parkeringsplatser förutom på den plats som du som boende (eventuellt) hyr av föreningen. Vid flytt eller lastning och lossning till porten på Majrovägen 5 är det självklart tillåtet att ha sin flyttbild vid denna port om den ställs så att andra bilar fortfarande kan passera – den måste dock hela tiden hållas under uppsikt eller ett telefonnummer finnas synligt i framrutan om bilen på något sätt står i vägen.

Parkering utmed husvägg förbjuden

Det är under inga omständigheter tillåtet att stanna sin bil inom 10 meter från vår sopstation, då denna då kan förhindra sophämtning. Entreprenören åker då vidare och föreningen står kvar med en överfull sopstation.

Åtkomst till parkeringsplats

Sen 2021 har föreningen ett skalskydd kring hela fastigheten. Detta inkluderar en motorstyrd grind vid parkeringsinfarten. Som boende har man tillgång till att öppna grinden både med hjälp av en koddosa samt via sin telefon genom att ringa till grinden.

Intresse för parkeringsplats anmäls till styrelsen. För att underlätta administrationen, vänligen meddela följande information på en gång när du anmäler intresse för parkeringsplats:

– Vilken typ av plats du är intresserad av (markplats, carport eller båda).
– Om du vill ha tillgång till laddstolpe för elbil.
– Från vilket datum du vill ha tillgång till platsen.
– Förnamn, efternamn och personnummer på person(er) som ska stå på kontraktet (högst två personer)
– Adress
– Lägenhetsnummer
– Telefonnummer
– Registreringsnummer på bilen som kommer att nyttja parkeringsplatsen.
– Om du vill kvittera ut en nyckel till elstolpen (endast aktuellt för platser i carport).
– Eventuellt innehav av parkeringstillstånd för rörelsehindrade från Stockholm Stad, för företräde till platsen för rörelsehindrade.

Köregler
– Boende i Brf Geringslådan har företräde till parkeringsplatser men om det finns outhyrda platser är det även möjligt för personer som ej är medlemmar att hyra en plats.
– Ett undantag till ovan regel är personer som köpt en bostadsrätt i föreningen men ännu ej tillträtt denna. Denna person kan ställa sig i kö, men kötiden kommer att räknas från tillträdelsedatum.
– Person som står först i kön kommer att erbjudas parkeringsplats av önskad typ när en ledig sådan finns.
– Tackar man nej till erbjuden parkeringsplats enligt ovan kommer man att strykas från parkeringskön, och erbjudandet går vidare till nästa i kön. Undantag till denna regel görs enbart om man väljer att stå kvar i parkeringskön till den typ av parkeringsplats man ej erbjöds enligt ovan.
– Se även sidan Laddstolpe för elbil för särskilda regler som gäller dessa platser.

Sammanfattning av regler för nyttjande av parkeringsplats
1. Parkerigsplatser hyrs ut för hela månader, med hyresperioden startandes den första i månaden. Detta gäller även om ett kontrakt undertecknas t.ex. den 5:e i månaden. Anledningen är att våra ekonomiska förvaltare bara kan ta betalt för hela månader åt gången. Undantag ges om ett kontrakt skrivs under väldigt sent i månaden, då hyresperioden istället startar från nästa månadsskifte.
2. Person som bor i föreningen har alltid företräde till parkeringsplatser, det innebär att om det finns platser uthyrda till andra än medlemmar och en medlem vill hyra plats så kommer den externa person som haft plats under kortast tid att få sitt kontrakt uppsagt.
3. Den ömsesidiga uppsägningstiden för en parkeringsplats i föreningen är tre månader. Detta gäller ej externa parkeringshyresgäster, där uppsägningstiden är en månad.
4. Uppsägning av parkeringsplats ska ske skriftligen.
5. Ändring av ovan angiven hyra sker enligt styrelsens beslut.
6. Snöröjning av den hyrda bilplatsen ombesörjes av hyresgästen.
7. Hyresgästen är ansvarig för att hålla sin parkeringsplats i ett sånt skick att omgivande parkeringsplatser inte påverkas.
8. Föreningens parkeringsplatser är till för bilar av storlek motsvarande en vanlig personbil. Större fordon än så får parkeras om dessa inte utgör ett hinder för bilarna runt omkring. I det fallet sägs platsen upp.
9. Till föreningens parkeringsplatser har varje bostadsrätt i första hand rätt till en plats. Om det finns lediga platser kan bostadsrättsinnehavare teckna avtal för fler än en plats. I detta fall äger föreningen dock rätten att säga upp platsen, med sedvanlig uppsägningstid, om det uppstår en kö till föreningens parkeringsplatser med bostadsrättsinnehavare som helt saknar parkeringsplats i föreningen. (Denna regel infördes i början av 2020 och kommer inte att tillämpas retroaktivt, men gäller från och med 2020 alla nytecknade avtal.)
10. För parkeringsplatser med tillgång till laddstolpe för elbil gäller ett antal speciella regler som listas längre ner på sidan.

Föreningen har även en parkeringsplats i carport som är särskillt anpassad för rörelsehindrad boende, för denna gäller särskillda regler, och företräde till platsen ges till boende med särskillda behov. Kortfattat gäller dessa regler:
1. Företräde till platsen ges till rörelsehindrad boende.
2. Om ingen rörelsehindrad boende gör anspråk på platsen hyrs den ut som vanligt, men om boende med särskilda behov anmäler intresse kommer dåvarande hyresgäst att tvingas flytta till annan plats om sådan finns, alternativt placeras först i kön för en ny plats.
3. Om ovan situation uppstår gäller enbart 1 månads uppsägningstid från föreningen mot person som utnyttjar platsen utan att ha särskllda behov.

Fullständiga regler finns angivna på parkeringsplatsavtalet som skrivs under vid hyresperiodens start. Parkeringsavtalet fungerar även som uppsägningsblankett.

Huset på distans - innergård
I förgrunden syns några av föreningens markplatser, mellan dessa och innergården finns det gemensamma cykelförrådet.

Användningsinstruktioner motorvärmarstolpe
Här följer användarmanualen för elstolpen:
[pdf] Parkeringsstolpe insats AEL-AELM

Här följer information om tillkopplingstider för elen i stolpen vid olika utetemperaturer:
Parkeringsstolpe Tillkopplingstider

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen