Stämman, Motioner och Stadgar

Stämman
Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Där får medlemmarna fatta övergripande beslut, såsom stadgeändringar och val av styrelsen.

Olika typer av stämmor
Det finns två typer av stämmor, dels den ordinarie årsstämman och dels extrastämma.

Vid den ordinarie stämman fattas beslut om bland annat föregående års bokslut, styrelsens ansvarsfrihet för föregående år och val av ny styrelse.

Vid en extrastämma tas vissa specifika frågor upp för beslut i frågor som inte kan vänta till den ordinarie stämman. Extrastämmor är inte särskilt vanliga.

Motioner
Till en stämma har alla medlemmar möjlighet att inkomma med motioner. En motion ska innehålla förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen, det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om, men rekommendationen är att inte motionera om sådant som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa.

En motion ska vara skriven så att det tydligt framgår vad denna gäller. Dessutom är det viktigt att det om det är en motion som medför en kostnad för föreningen också medföljer en uppgift om vad det kostar föreningen om motionen röstas ja till. Ni kan ladda ned en mall för motioner här: Motion Brf Geringslådan (Worddokument) / Motion Brf Geringslådan (PDF).

Aktuella stadgar
Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Seden den 2021-06-26 gäller följande stadgar i föreningen:

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen