2019-05-31 Efter stämman

Föreningens årsstämma 2019-05-27 valde att fastställa den resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition som styrelsen lämnat ifrån sig i Årsredovisning för 2018. Den fastställda årsredovisningen för 2018 med tillhörande revisionsberättelse finns därför nu uppladdad här på hemsidan på sidan Årsredovisning och Ekonomi.

Den styrelse och valberedning som stämman röstade fram finns listad på den uppdaterade sidan med information om Styrelsen och Valberedningen.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen