Miljöprofil och Hållbarhetsarbete

BRF Geringslådans arbetar de senaste åren medvetet för att skapa ett mer hållbart boende.

I samband med föreningens sopstation har sedan starten möjligheten funnits att källsortera glas samt tidningar, och under 2015 infördes också möjligheten att sortera matavfall separat.

Belysningen i föreningens trapphus och på vindarna är ljudstyrda, och aktiveras alltså enbart när så behövs. Kontinuerligt sedan 2018 byter föreningen även ut trasiga lampor med LED-lampor för att minska energianvändningen.

Under 2020 gjordes åtgärder för att minska vattenanvändningen i fastigheten, genom installation av ventiler vid kranar samt duschar i samtliga lägenheter som syftar till att ge samma komfort som tidigare, men med en lägre vattenåtgång.

Föreningen är ansluten till Stockholm Exergis fjärrvärmenät, vilket står för uppvärmning under vinterhalvåret samt varmvatten året runt. Sedan våren 2021 köper föreningen klimatneutral värme från Stockholm Exergi, vilket innebär att de utsläpp som fjärrvärmen genererar kompenseras för.

Under hösten 2021 kommer 12 stycken laddstolpar för elbilar att installeras på föreningens parkering, för att möjliggöra att de boende kör mer miljövänliga fordon i framtiden. För mer information se sidan Parkeringsplatser.

Styrelsen arbetar även sedan 2019 med att se över möjligheterna att installera en solcellsanläggning. När förutsättningarna är utredda kommer denna fråga att läggas fram för en föreningsstämma för beslut.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen