Värme i din lägenhet

Denna sida beskriver hur fastighetens värmesystem fungerar, samt ger mer information till dig som upplever att det är kallt i din lägenhet.

Föreningens värmesystem
Uppvärmning av lägenheterna sker via vattenburna radiatorer. Huset får sin värme via ett fjärrvärmenät. Värmen som skickas ut i radiatorstammarna styrs i föreningens undercentral utefter utetemperaturen – ju kallare det är ute desto mer värme skickas ut i dessa stammar. 

På varje radiator sitter det sedan en termostat som släpper in värme i elementet beroende på inställning på termostaten (ju högre siffra desto mer värme) samt den aktuella temperaturen i rummet.

Upplever du att det är kallt i din lägenhet?
Om du upplever att det är kallt i din lägenhet, behöver vi veta detta ifrån dig.

  1. Vilken temperatur har du i lägenheten om du mäter minst en meter från fönster på en meters höjd? Mätningen görs självklart med stängda fönster.
  2. Hur har du friskluftsintagen under dina fönster inställda? Dessa går att justera så att de släpper in mer eller mindre kall luft utifrån. Om du upplever att det är kallt i din lägenhet, ställ in samtliga friskluftsintag i sitt minimiläge. Se mer info under Friskluftsintag under element på sidan Skötselinstruktioner.
  3. När luftades senast dina radiatorer? Om det var flera år sedan, eller du inte vet, kontakta föreningens fastighetsskötare för att få detta gjort. Lufta inte radiatorerna själv. Kontaktuppgifter finns på sidan Felanmälan.
  4. Har du möbler eller gardiner framför någon av dina radiatorer? En soffa som delvis står framför en radiator eller en nedhängande gardin kommer att blockera delar av värmeutstrålningen. Möblera på ett annat sätt under den kalla årstiden.
Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen