Styrelsen och Valberedningen

Både styrelsen och valberedningen väljs i normala fall på den årliga ordinare stämman.

Styrelsen
Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen kan fatta alla beslut som inte behöver tas på en stämma.

Styrelsen i Brf Geringslådan består sen stämman 2024-05-28 av följande medlemmar med följande roller och ansvarsområden:

Roll, Namn, Ansvarsområden

  • Ledamot, Idha Kjellberg (Majrovägen 3), Ordförande – Fastighetsansvarig
  • Ledamot, Andreas Lindell (Majrovägen 1), Ekonomiansvarig
  • Ledamot, Tomas Lindgren (Lingvägen 122), Innergårdsansvarig -Brandsäkerhetsansvarig – Sopstation
  • Ledamot, Christoffer Klang (Lingvägen 122), Medlemsansvarig och Parkeringsplatser
  • Ledamot, Mattias Söderström (Lingvägen 122), Sekreterare – Informations och IT-ansvarig.

Styrelsen nås enklast genom en gemensam mailadress. Vänligen använd ett relevant ”ämne” i ditt mail så att rätt person i styrelsen så snabbt som möjligt ser ditt mail. Styrelsens e-postadress är styrelsen@geringsladan.se Alternativt kan du lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på Majrovägen 3.

För jourärenden hänvisar vi till sidan Felanmälan där du kan läsa mer om vem du kan kontakta vid olika typer av problem.

Valberedningen
Valberedningen utses av stämman för att vid nästkommande stämma lämna förslag på val till förtroendeposterna. Valberedningens arbete är på sätt grundläggande för föreningens övriga arbete.

Valberedningen i Brf Geringslådan består sen stämman 2024-05-28 av följande medlemmar:

  • Sebastian Palmér (Majrovägen 1)
  • Jenny Engström (Lingvägen 122)

Valberedningen nås genom styrelsen, du kan antingen skicka ett mail eller lägga ett brev i föreningens brevlåda, dessa kommer att vidarebefordras till Valberedningen.

Print Friendly, PDF & Email

En reaktion på ”Styrelsen och Valberedningen”

Kommentarer är stängda.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen