Balkonger och Uteplatser

Alla lägenheter i föreningen har en, eller i vissa fall flera, balkonger som vetter mot vår fina innergård, alternativt en uteplats på innergården.

Det är tillåtet att sätta upp inglasning och/eller markis på sin balkong eller uteplats. Det är även tillåtet att bygga staket i stället för att ha buskar runt sin uteplats. Alla dessa tre åtgärder kräver dock styrelsens godkännande, och det finns också ett antal regler kring dem. För mer information se respektive rubrik nedan.

Se även sidan med Ordningsregler för lite regler relaterade till uteplatser och balkonger.

Grillplatsen
På föreningens innergård har vi också en hörna med gemensamma grillar som alla självklart är fria att använda.

Markiser
Följande regler gäller för uppsättning av markis på balkong:

  • Godkännande måste sökas hos styrelsen innan någon form av montering sker.
  • För att få godkännande av styrelsen att montera en markis på sin balkong måste den boende teckna ett underhållsavtal med föreningen, där den boende förbinder sig att sköta underhåll av markisen.
  • Montering ska ske på ett fackmannamässigt sätt av en markisfirma. Tidigare boende har med gott resultat anlitat ”Farsta Markis och Persienner AB”
  • De markistyger man får använda om man vill sätta upp markiser följande, detta eftersom styrelsen vill hålla fastighetens utseende enhetligt.
    • Sandatex DES 15-79 (akrylväv)
    • Dickson Sunworker M 654 (vanlig markisväv)
  • Vid försäljning av lägenhet med markis åligger det den nuvarande ägaren att överföra underhållsansvaret till köparen.

Ladda ner Underhålls- och överlåtelseavtal för montering av markis på balkong:
AVTALSMALL – Markis
ÖVERLÅTELSEAVTAL – Markis

Inglasning av balkong
Detaljerna kring hur detta kommer att gå till är ännu ej helt klara, styrelsen återkommer när alla beslut tagits med mer information.

Ett antal förhållningsregler kommer att gälla för inglasning av balkong:

  • Godkännande måste sökas hos styrelsen innan någon form av montering sker.
  • För att få godkännande av styrelsen att montera en inglasning på sin balkong måste den boende teckna ett underhållsavtal med föreningen, där den boende förbinder sig att sköta underhåll av inglasningen.
  • Montering ska ske på ett fackmannamässigt sätt av en balkonginglasningsfirma. De boende som hittills har beställt inglasningar under 2015 har goda erfarenheter av Lumon.
  • Föreningen har just nu inget giltigt bygglov för inglasning av balkong/uteplats. Senaste giltiga bygglov för inglasning av balkong har diarienummer 2019-07629-575.  Enligt detta skulle inglasning ska med ett ramlöst system. Bygglovet löper på till 2024-09-30.
  • Vid försäljning av lägenhet med inglasning åligger det den nuvarande ägaren att överföra underhållsansvaret till köparen.

Ladda ner Underhållsavtalet för inglasning av balkong:
AVTALSMALL – Balkonginglasning
ÖVERLÅTELSEAVTAL – Balkonginglasning

Föreningens innergård med ett antal inglasade balkonger i bakgrunden
Föreningens innergård med ett antal inglasade balkonger i bakgrunden. Tack till ERA för att vi får använda bilden.

Staket runt uteplats
Det är tillåtet att ersätta buskar runt sin uteplats med ett staket. Följande regler gäller dock:

  • Godkännande måste sökas hos styrelsen innan någon form av byggnation sker.
  • För att få godkännande av styrelsen att bygga ett staket runt sin uteplats måste den boende teckna ett underhållsavtal med föreningen, där den boende förbinder sig att sköta underhåll av staketet.
  • Följande gäller för staketets form och utseende: Staketet ska byggas i trä, på samma sättsom skiljeväggarna mellan uteplatserna, på kortsidan byggs ett högre plank (maxöjd 180 cm) och på långsidan ett vanligt staket (max höjd 100 cm) en öppning skall finnas i staketet. Eventuellt kan en öppningsbar grind byggas. Staketet skall målas svart. Dessa regler finns både för att hålla innergården enhetlig, och för att staketet inte ska kräva bygglov.
  • Det staket som används runt uteplatser idag (2015) heter JABO skärm Horizont (färgen svart) och finns i två storlekar (180 x 160, 180 x 90). Man fäster detta i marken med JABO stolpe Horizont. Dessa finns t.ex. att köpa på Byggmax. Stolparna kan fästas i jordankare, beroende på underlaget kanske dessa kan slås ner i marken, eller mer troligt måste de kapas och gjutas på plats då jorddjupet kanske inte är tillräckligt.
  • Staketet måste byggas så att det finns en öppning motsvarande den som idag finns i de planterade buskarna. Det är dock OK att placera en öppningsbar grind i denna öppning, sålänge grinden är i samma stil och färg som staketet.
  • Observera att staketbygget enligt underhållsavtalet måste ske på ett fackmannamässigt sätt.
  • Bygger man staket är det även OK att lägga extra markplattor där det tidigare var buskar planterade, kravet är dock att dessa till färg och form är identiska med de befintliga plattorna.
  • Vid försäljning av lägenhet med staket runt uteplats åligger det den nuvarande ägaren att överföra underhållsansvaret till köparen.

Ladda ner Underhållsavtalet för montering av staket runt uteplats:
AVTALSMALL – Staket
ÖVERLÅTELSEAVTAL – Staket

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen