Ordningsregler

Vi bor i ett flerfamiljshus och meningen och förhoppningen är såklart att vi alla ska trivas. Styrelsen har under åren sammanställt ett antal ordningsregler som ska spegla hur majoriteten av de boende vill ha det samt hur vi på bästa sätt vårdar vår fastighet och innergård.

Föreningen har även en störningspolicy. Syftet är att beskriva både hur du som boende ska tänka och agera angående störningar, och hur vi i styrelsen arbetar med denna fråga.

Nedan  ordningsregler är uppdelade i två delar. Fastighetsregler och Trivselregler.

Fastighetsreglerna har styrelsen beslutat om och dessa har till syfte att bevara vårt hus och innegård i ett gott skick för framtiden och inte utsätta den för onormalt slitage. Delar av dessa regler finns även i våra stadgar.

Trivselreglerna har tillkommit antingen genom en motion som stämman har godkänt, eller för att styrelsen anser att det är regler som har en majoritet av de boende bakom sig då många hör av sig med synpunkter av detta slag. Syftet med dessa regler är att vi alla ska trivas så bra som möjligt i vår förening.

Självklart gäller samtliga dessa regler även besökare hos boende i föreningen, eller eventuella andrahandshyresgäster, och det bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att eventuella gäster eller andrahandshyresgäster följer dessa.

Känner du att något ändå kan vara störande utanför det man normalt får räkna med, vänligen tala i första hand direkt med den berörda grannen. Vid behov kan såklart även styrelsen kontaktas för att diskutera eventuella ordningsproblem – något som förhoppningsvis inte ska behövas.

Trivselreglerna

1.1 Det är inte tillåtet att röka på innergården, balkonger eller uteplatser. Stämman 2015-05-21 röstade enhälligt igenom detta förbud. Anledningen är att röken inte bara tar sig in på dina grannars uteplatser och balkonger, utan också in i lägenheterna eftersom vi har ett ventilationssystem med mekanisk frånluft där friskluftsintaget sker i varje rum genom en ventil under fönstret. Vänligen respektera dina grannars önskemål och rök inte så att de får in rök i sin lägenhet.
För mer information om rökförbudet se denna sida med Frågor & Svar.

1.2 Det är självklart inte tillåtet att lämna skräp efter sig på innergård eller parkeringar, detta gäller även fimpar. Var och en tar med sig sitt skräp in eller lägger i närmsta soptunna på innergården.

1.3 Vi bor i ett flerfamiljshus, vänligen tänk på ljudnivån och visa respekt för dina grannar. Som riktlinjer gäller följande:
– 19:00 ska störande aktivitet såsom ombyggnadsarbeten, borrande och hamrande i väggar, osv. vara avslutat.
– 22:00 ber vi alla att ytterligare tänka på ljudnivån, både i lägenheten och på balkong/uteplats/innergården.
Undvik att påbörja byggprojekt för tidigt på mornarna, en riktlinje är 07:00 på vardagar och 09:00 på helger.

1.4 Tänk på ljudnivån även på innergården när kvällen går mot natt. Riktlinjen är att efter 22:00 ska ljudnivån hållas nere för allas trevnad. Man får givetvis använda balkonger och uteplatser även efter klockan 22:00.

1.5 Visa hänsyn till dina grannar genom att inte förvara dina sopor i trapphuset. Släng dem direkt i sopkärlet.

1.6 Av respekt för övriga boende ska grillning med egen grill endast ske på gruset i hörnan vid Lingvägen. Använd helst föreningens gemensammt grillar i sten/betong (för mer info om dessa se sidan A-Ö.)

1.7 Var och en i föreningen ansvarar för att det hålls rent och snyggt på innergården. Vi ber alla att förklara för sina barn att leksaker som plockas fram och används inte ska lämnas liggandes över hela innergården utan lämnas i lådan bredvid sandlådan vid dagens slut. Vi ber även småbarnsföräldrar att hjälpa sina barn att hålla ordning på innergården.

Fastighetsreglerna

2.       Fasad och balkonger
2.1 Har ni något som ni önskar montera i fasaden, så kan det inom vissa ramar bli godkänt att utföra. Fasaden innehåller mycket isolering och betongen som monterad utrustning behöver fästas i sitter långt bakom isoleringen. Det är därmed synnerligen viktigt att ett monteringsarbete sker fackmannamässigt och att det blir tätning som inte lämnar möjligheter till fuktskador. Kontakta styrelsen med uppgift om vad som önskas monteras så återkommer styrelsen med ett besked om denna installation kan beviljas.

2.2. Monterad utrustning (detta gäller även parabolantenn, blomlådor, etc.) måste hållas innanför den egna balkongen/uteplatsen.

3.       Allmänna utrymmen
3.1 Det är inte tillåtet att ställa ut barnvagnar och dylikt i trapphuset, detta på grund av brandrisken.

3.2 De gemensamma utrymmena kring våra vinds- och källarförråd skall hållas tomma, tänk på att vi alla vill ha enkel åtkomst till våra förvaringsutrymmen samt på brandrisken!

3.3 Det är inte tillåtet att vistas i i isoleringsullen på vinden, det är inte en säker plats och risk finns för personskador. Därtill utsätts även fastigheten för skaderisk. Detsamma gäller även artiklar man vill förvara på vinden, inte heller sådana saker får placeras på isoleringsullen.

3.4 Brandfarliga varor såsom gasol, T-röd, bensin, tändvätska, diesel och eldningsolja får ej förvaras i vindsförråden.

3.5 Det är enbart tillåtet att förvara cyklar, cykelvagnar och andra cykelrelaterade saker i våra cykelförråd. Barnvagnar och dylikt hänvisas till barnvagnsförråden och mopeder är inte heller tillåtna i cykelförråden. Grillar ska förvaras vid grillplatsen när de är varma och på uteplats eller annan yta som hör till den enskilda boende när de inte används och har svalnat. Tänk på brandrisken och placera aldrig en varm grill nära något som kan fatta eld!

4.       Tvättstugeregler
4.1 Boka tid i förväg på tavlan utanför tvättstugan. Det är enbart tillåtet att boka tvättid med hjälp av låsbar bokningscylinder. Respektera bokade tider!

4.2 Om bokad tid inte utnyttjas inom 30 minuter är bokningen förbrukad. Det är då tillåtet för annan boende att nyttja tiden istället.

4.3 Torkskåp och torktumlare får nyttjas upp till 45 minuter in på efterföljande tvättid.

4.4 Städa tvättstugan efter avslutad tvättid. Torka av maskiner och tvättmedelsfack, töm luddfiltren i torktumlarna och sopa/torka golv vid behov. Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.

4.5 Stäng alltid fönstren och lås alltid dörren när du lämnar tvättstugan, även under pågående tvättid.

4.6 Flytta din låscylinder till ”parkeringen” längst ned på bokningstavlan efter avslutad tvättid, ifall du inte direkt bokar ny tvättid.

4.7 Tvättider som ”bokats” med hjälp av en papperslapp eller annat är inte giltiga, och du som boende har rätt att plocka bort alla lösa föremål från bokningstavlan för att kunna placera din bokningscylinder på ledig tid.

Tvättstuga
Föreningens tvättstuga.

5.       Gården
5.1 Det är inte tillåtet att grilla med öppen låga (alltså med gasol- eller kolgrill) på uteplatser eller balkonger på grund av brandrisken. Grillning med elgrill är tillåten.

5.2 Lämna inte grillar kvar på gården för natten som innehåller kol – varken tänd eller släckt.

5.3 Det är inte tillåtet att rasta sina husdjur på föreningens innergård. Hundar skall hållas kopplade när de vistas på innergården.

5.4 För att skydda framförallt gräsmattan i mitten av innergården ber vi er med barn som spelar fotboll där att helst undvika att använda fotbollsskor med dubbar under då dessa sliter extra mycket på gräsmattan som försöker ta sig. Detta gäller framförallt då det är lite blött ute, som under vår och höst.

5.5 Det är inte tillåtet att sparka fotbollar eller annat mot fasaden på huset. Det kan i förlängningen leda till att putsen släpper. Vänligen påminn era barn om detta med jämna mellanrum.

5.6 Det är inte tillåtet för boende att lämna lösa leksaker vid föreningens lekplats som inte är i gott skick, självklart får man inte lämna lösa leksaker som någon kan skada sig på. Du som förälder ansvarar för ditt egna barns säkerhet när denna leker med de lösa leksakerna på innergården och om du hittar något som kan vara farligt ber vi dig att omedelbart avlägsna denna leksak.

Huset på distans - innergård
Föreningens grillplats med markbyggda grillar är belägen längst till höger på denna bild. Observera att sen fotot togs har ett staket även monterats kring innergården.
Print Friendly, PDF & Email

En reaktion på ”Ordningsregler”

Kommentarer är stängda.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen