Vad kan DU hjälpa din förening med?

Styrelsen arbetar konstant med att fortsätta se över befintliga avtal, och i vissa fall byta till billigare (men kvalitetsmässigt inte sämre) leverantörer för vissa tjänster.

Vi arbetar också aktivt med att vi boende ska försöka lösa vissa uppgifter tillsammans själva, som t.ex. målningen av cykelförrådet. På detta sätta kan vi spara en hel del pengar, och därmed hålla avgifterna nere.

Vi vill nu som ett nästa steg försöka ta ytterligare hjälp från alla boende. Om du anser dig ha någon kunskap eller kontakter som du tror kan komma föreningen till hjälp – snälla hör av dig. Det kan t.ex. röra sig om praktisk kunskap / behörighet, inom t.ex. el, VVS eller andra byggdelar – men precis lika användbart kan kunskap inom mer teoretiska områden som juridik, ekonomi, revision etc. vara. Eller har du kanske kontaktar inom ett städbolag eller ett bolag som arbetar med hisskötsel?

Vi ber alla som har någon form av kunnande som de kan tänka sig att ibland dela med sig av att höra av sig. Du förbinder dig inte till någonting, men det kan vara bra för oss i styrelsen att veta vem som ev. kan hjälpa till med vad om någonting dyker upp i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen