Parkeringsövervakning

Sedan 1 februari 2017 övervakar Q-Park AB de delar av våra parkeringsplatser där det råder parkeringsförbud. Detta sedan vi upprepade gånger inte har kunnat få våra sopor tömda på grund av felparkerade bilar.

Q-Park kommer att befinna sig vid fastigheten ett antal gånger per dag och då bötfälla bilar parkerade utanför uppritade p-rutor, alltså i det området där det råder parkeringsförbud.

Det är fortsätt tillåtet att stanna vid porten Majrovägen 5 för att lasta i- och ur sin bil, men inte att lämna sin bil obevakad där.

Vid in- och utflyttning på Majrovägen 5 finns det möjlighet att få ett tillfälligt och tidsbegränsat parkeringstillstånd som gör det möjligt att parkera sin flyttbil vid porten. Denna måste då hela tiden ligga väl synlig i vindrutan på bilen för att inte böter ska skrivas ut. Kontakta styrelsen vid behov av ett sådant tillstånd.

Observera att hanteringen av parkeringsböter helt administreras av Q-Park, och styrelsen inte har någonting med detta att göra.

Q-Park skylt

Vi kan även själva anmäla felparkerade bilar till Q-Park: Bilar som står parkerade utanför parkeringsfickorna vid vår parkering, där det råder parkeringsförbud, kan anmälas direkt till Q-Park som då kommer att skriva ut böter. Felanmälan görs på nummer 0771 – 96 90 00.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att göra detta, då dessa bilar kan hindra att sopkärlen töms även om de står ganska långt bort från sopkärlen eftersom tömningsbilen måste backa in för att kunna tömma. Det går såklart också bra att felanmäla bilar som står fel på andra platser, och t.ex. blockerar dig att komma in/ut i din hyrda parkeringsplats.

Observera att det på sträckan av Majrovägen belägen i direkt anslutning till föreningens hus råder parkeringsförbud.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen