Flytta UT – Information till dig som ska flytta härifrån

Här har vi försökt samla lite information som kan vara bra att tänka på i samband med att du flyttar ut från föreningen.

 • Om du har hyrt en parkeringsplats, i carport eller markplats, så behöver du inte säga upp denna när du flyttar ut. Kontraktet sägs automatiskt upp från det datum du flyttar ut. Observera dock att oavsett vilken dag i månaden du flyttar ut så kommer du att få betala hyra för hela månaden.
 • Kontakta föreningens IT-leverantör för att säga upp ditt avtal med dem och få information om hur du ska skicka tillbaka den utrustning (t.ex. modem och TV-box) du lånat av dem. För mer information se sidan Internetanslutning, TV och telefoni.
 • Om du har hyrt parkeringsplats i carport och har en nyckel till elstolpen ska denna nyckel återlämnas till den nyckelansvarige i styrelsen, och alltså inte lämnas vidare till köparen. Kontakta styrelsen för information om hur du återlämnar denna nyckel. Observera att månadsavgifter för parkeringsplatser alltid betalas för hela månader, flyttar du ut mitt i månaden får du inte tillbaka en del av avgiften.
 • Om du har cyklar i cykelförrådet, glöm inte att ta med dig dessa när du flyttar ut.
 • Om du har barnvagnar, pulkor, eller annat i barnvagnsförrådet, glöm inte att ta med dig dessa när du flyttar ut.
 • Tänk på att du i din dekaration efter att ha flyttat ut kan göra avdrag inte bara för eventuella förbättringar du har gjort i din bostadsrätt under tiden du bott i föreningen vid kapitalvinstberäkningen, utan även får göra avdrag för kapitaltillskott som föreningen har gjort under den tid du har bott här. För mer information kring detta hänvisas till Skatteverket och inte till styrelsen som ej har möjlighet att hjälpa till med detaljer kring detta.
  Skatteverket skriver bl.a. såhär: ”Vid avyttring av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen med belopp motsvarande bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet.
 • Månadsavgiften betalas alltid för hela månader, din sista månadsavgift till föreningen kommer du alltså att få betala för den sista påbörjade månad som boende. Vid överlåtelse under en månad är det upp till köpare och säljare att själva göra upp om hur månadsavgiften ska fördelas för den månad som man bor i lägenheten en del var.
 • Den pärm med information som förhoppningsvis fanns i din lägenhet när du flyttade in ska lämnas kvar till köparen.
 • Tänk på att parkeringsförbud råder vid porten Majrovägen 5. För dagarna kring din inflytt finns det dock möjlighet att få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gör det möjligt att ha flyttbilen tillfälligt parkerad vid porten – dock så långt bort från sopstationen som bara möjligt. Den måste dock hela tiden stå så att den inte blockerar för andra bilar att passera eller gör det omöjligt att ta sig in på de kringliggande parkeringsplatserna. Tillståndet fås av styrelsen och ska placeras väl synligt i framrutan på bilen. Du måste även lämna ett telefonnummer du kan nås på i framrutan, om din bil av någon anledning ändå skulle stå i vägen.
 • När du deklarerar året efter din försäljning har du även rätt att göra avdrag för de kapitaltilskott, t.ex. amorteringar på lån, som föreningen har genomfört under den tid du bott i föreningen. Här följer kortare information, se Skatteverkets hemsida för mer information:

  Kapitaltillskott som du lämnar till bostadsrättsföreningen under din innehavstid är avdragsgilla om de varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller för att finansiera ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten. Tillskott för amorteringar anses ha uppgått till ett belopp som motsvarar bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen gjort under innehavstiden. Ett kapitaltillskott  för ny, till eller ombyggnad på fastigheten måste ha använts för ett bestämt byggnadsarbete för att det ska beaktas. Dessutom ska det sammanlagda beloppet från medlemmarna uppgå till minst 3 000 kr gånger antalet deltagande bostadsrätter.

 • Styrelsen kommer att tillsammans med dig genomföra en överlåtelsebesiktning av din bostadsrätt innan du flyttar ut. Detta gör vi för att kontrollera skicket på bostadsrätten, för att på så sätt kunna hålla föreningens underhållsplan uppdaterad med skicket på föreningens lägenheter, och dels för att säkerställa att inga icke godkända renoveringar eller ombyggnationer har genomförts i lägenheten.
  Syftet är även att säkerställa att de ritningar och den dokumentation som finns om den enskilda lägenheten är korrekt. Samt ställa frågor till er om er lägenhet för att få veta mer om det finns något särskilt styrelsen behöver veta.
  Om ni har en ritning över er lägenhet är vi intresserade av att få låna den och ta en kopia i samband med vårt besök. Den borde finnas i er bopärm som ni troligtvis fick ifrån föregående ägare när ni flyttade in.
  Vid otillåten renovering kan föreningen komma att kräva att säljaren återställer lägenheten till sitt ursprungliga skicka, alternativt att fackmannamässigt utförd dokumentation och relationsritningar överlämnas till föreningen.
 • Observera att du är medlem i föreningen samt ansvarar för din bostadsrätt fram tills det datum som står i de överlåtelsehandlingar som har överlämnats till föreningen. Om du och köparen vid ett senare tillfälle kommer överens om ett nytt datum måste ni tillsammans med mäklaren underteckna ett nytt avtal kring detta och skicka in till föreningen.
 • Överlåtelseavgift debiteras enligt föreningens stadgar på 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkt för ansökan om medlemskap. Säljaren av bostadsrätten ansvarar enligt föreningens stadgar för att överlåtelseavgiften betalas.

Vi hoppas att du kommer att trivas i ditt framtida boende!

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen