Mäklarinformation

Här har vi försökt samla den typ av information som mäklare ofta brukar efterfråga vid försäljning av lägenheter i föreningen. Förhoppningen är att all nödvändig information ska finnas på denna sida, för att bespara både styrelsen och mäklare tid.

Aktuell information

 • Denna information senast uppdaterat: 2021-11-14
 • Ombyggnation/underhåll: Löpande underhåll av föreningens fastighet sköts enligt föreningens underhållsplan samt när behov uppstår. Just nu finns det inga planerade ombyggnadsåtgärder i föreningen som kommer att påverka månadskostnaden för de boende.
 • Årsavgifter: Avgifterna för 2023 kommer att ses över. Senaste åren har avgifterna justerats enligt nedan:
  • 2022-01-01: 2%
  • 2020-04-01: -8%.
  • 2019-04-01: -6%
 • För tillgång till mäklarbild för aktuell lägenhet vid försäljning gör du som mäklare detta via https://www.90220.se/m%C3%A4klarservice.

Allmän information

 • Bostadsrättsföreningen Brf Geringslådan har organisationsnummer 769618-7520
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, bildad 2009.
 • Byggnadsår 2009.
 • Antal bostadsrätter: 49 stycken
 • Inga bostadshyresgäster.
 • Inga lokalhyresgäster.
 • Juridisk person godkänns inte som köpare.
 • Föreningen äger marken.
 • Gemensamma anläggningar som ingår i månadsavgiften:
  • Tvättstuga utrustad med 2 tvättmaskiner, 2 torktumlare, torkskåp och mangel (Majrovägen 3)
  • Cykelförråd ute på gården
  • Barnvagnsrum, ett rum i varje port
  • Ett förråd per lägenhet, antingen i källare eller vind
  • Innergård med bord och bänkar, gemensamma markfasta grillar och lekplats.
 • Fjärrvärme och vatten: ingår i avgiften.
 • El ingår inte i avgiften: varje lägenhet har egen mätare.
 • Energideklaration utfördes 2012, finns att läsa på sidan Blandad information om föreningen.
 • Radonmätning har utförts i fastigheten under 2013-2014, värdena håller sig långt under Socialstyrelsens riktvärde som för bostäder är 200 Bq/m3. Medelvärdet i vår fastighet är i genomsnitt 60 Bq/m3.
 • IT-leverantör: Tele2. Bredband (hastighet 100/100), ett grundutbud TV-kanaler samt telefoniabbonemang ingår i månadsavgiften till föreningen. För mer detaljerad information se sidan Internatanslutning, TV och Telefoni.
 • Passagesystem: portlås med kod.
 • Parkering:
  • Totalt finns det 37 parkeringsplatser som kan hyras av de boende, fördelade enligt följande:
   • 18 bilplatser i carport varav 7 stycken med tillgång till laddstolpe för elbil och övriga med elstolpe som kan användas för bilar med motor/kupevärmare.
   • 17 markparkeringsplatser för bil varav 6 stycken med tillgång till laddstolpe för elbil.
   • 2 platser för MC/moped där fordonet kan låsas fast i nedgjuten metallbåge.
  • För tillfället kan man ofta få tillgång till parkeringsplats direkt vid inflyttning. Observera att inflyttande INTE har inte rätt att ta över eventuell parkeringsplats som innehas av säljaren, utan platsen går till personen först i kön.
  • Observera att det råder parkeringsförbud i området utanför de uthyrda parkeringsplatserna. Att parkera där kommer att medföra böter, vid inflyttning finns det dock möjlighet att få ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdat om man kontaktar styrelsen. För mer information se sidan om Parkeringsplatser.
 • Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem, respektive utträde för gammal medlem, beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
 • Stadgarna medger att föreningen har rätt att vägra medlemskap om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i lägenheten.
 • Pantsättningsavgift enligt stadgarna, högst 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning . Detta debiteras den som uttar en pant, alltså vid en överlåtelse köparen.
 • Överlåtelseavgift enligt stadgarna, högst 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkt för ansökan om medlemskap. Säljaren av bostadsrätten ansvarar enligt föreningens stadgar för att överlåtelseavgiften betalas.
 • Andrahandsuthyrning är möjlig, efter tillstånd från styrelsen. Enligt föreningens stadgar tas dock en avgift ut vid andrahandsuthyrning motsvarande 10% av ett prisbasbelopp per år.
 • Föreningen har under 2014 gått från progressiv till rak avskrivning, enligt nya rekomendationer från Bokföringsnämnden. För mer information om föreningens ekonomi samt tidigare årsredovisningar, se sidan Årsredovisning och Ekonomi.
 • Information om var lägenhetsöverlåtelser, medlemsansökningar och panter ska skickas finns att läsa på sidan Postadress.
 • Det är tillåtet med inglasningar och markiser på både balkonger och uteplatser. Det är även tillåtet att bygga staket runt sin uteplats. Allt detta förutsätter att man följer ett antal regler som föreningen har satt upp, samt att man tecknar ett underhållsansvar med föreningen. Se sidan Balkonger och uteplatser för mer information. OBS! Vid försäljning av en lägenhet med markis/inglasning/staket kommer ny medlem enbart att godkännas efter att underskrivet avtal för underhållsansvar har lämnats in till styrelsen. I annat fall måste säljaren först montera ner markis/inglasning/staket innan den nya medlemsansökan godkänns. Mallar för dessa finns här:
 • För mer information kring föreningens bygglov för uppförandet av nya inglasningar på balkonger, se sidan Balkonger och uteplatser.
 • Inga större renoveringar eller andra arbeten avseende fastighet eller gård är planerade.
 • Sopsortering för hushållssopor, matavfall, tidningar och glas finns i anslutning till carporten
 • Föreningen anordnar välbesökta trädgårdsdagar två gånger per år, då de boende hjälps åt med lättare underhåll, samt att göra fint i och omkring fastigheten.
 • Föreningens hemsida (denna sida) uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
 • Föreningen har tecknat ett trygghetsavtal med Anticimex som gäller gemensamma utrymmen samt de enskilda lägenheterna.
 • Föreningens stadgar finns att läsa på denna sida.
 • Föreningens årsredovisning finns att läsa på sidan Årsredovisningar och Ekonomi.
 • Observera att vi i våra Trivselregler ber folk att undvika rökning på balkonger, uteplatser och innergård.
Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen