Innergård och Trädgård

Föreningen har ingen entreprenör som sköter vår trädgårdsskötsel utan tanken är att alla som har möjlighet försöker hjälpa till lite.

Åtminstone följande saker behöver göras med jämna mellanrum på innergården (och runt vårt hus), hjälp gärna till med att:

– Klippa gräsmattor (båda på innergården och utanför huset).
– Rensa och plocka i rabatterna och bland buskarna.
– Vattna gräsmattor, odlingar och de nyplanterade träden.

I förrådet till vänster om tvättstugeporten finns gräsklippare, trimmer, häcktrimmer, spadar, krattor, skottkärra och annan utrustning som vi kan använda till trädgårdsskötseln. Du kommer in i förrådet med hjälp av din lägenhetsnyckel. Det finns framdragen el och laddare på en hylla inne i förrådet, se till att ladda batteriet efter dig när du är färdig så det är redo för nästa klippning/trimning etc.

På denna sida kommer vi samla all information som har med innergården och vår trädgård att göra. Se också sidan med ordningsregler för lite förhållningsregler kring våra gemensamma innergård.

Trädgårdsgrupp
Föreningen har en trädgårdsgrupp med ett antal boende. Trädgårdsgruppen hjälper styrelsen att planera trädgårdsdagar och hur vi ska arbeta för att få en ännu finare innergård. Vill du komma i kontakt med trädgårdsgruppen kan du gå via styrelsen.

Vattning av buskar och växter
Växter måste såklart vattnas med jämna mellanrum. För att göra det enklare att vattna buskar och växtern nere vid gräsmattan vid grillarna så har en slang dragits fram under jord till den ytan. Slangen sitter fäst vid staketet bredvid cykelförrådet.

uttag_ute

Slangens andra ände sitter fäst i vattenkranen vid porten på innergården till Lingvägen 122. Det är bara att öppna på vattnet här så finns det sen vatten att hämta nere vid gräsmattan. Se till att kranen är av nere vid gräsmattan innan du startar vattnet vid kranen i väggen.

kran_lingv122

Slangar finns inne i cykelförrådet närmas kranen. Dels en slang på rulle och dels en lös slang som hänger på en krok. Här hänger också en den nyckel som behövs för att släppa på vattnet vid kranen i väggen.

slang_forrad

Glöm inte att hänga tillbaka slangar och nyckel när du har vattnat färdigt.

Gemensamma grillar
Föreningen har två gemensamma grillar byggda på grillplatsen vid hörnet av Lingvägen. Dessa är till för att användas av alla boende.

Lite förhållningsregler:

  • Man får bara använda kol/briketter i grillen (inte ved).
  • Galler hänger inne i förrådet där trädgårdsverktygen hänger + 2 rengöringsborstar.
  • Man gör rent gallrena efter sig.
  • Det finns en zinkhink och en spade så att man kan hälla ut resterna av kolen, som man därefter slänger bland hushållssoporna när den svalnat.
  • Självklart får man inte lämna en brinnande eller glödan grill obevakad.
  • Det är den enskilldas ansvar att hålla koll på om eventuellt eldningsförbud just nu råder i området, och om så är fallet anpassa sitt grillande efter detta. Ofta tillåts grillning på anordnade grillplatser även vid eldningsförbud, men det kan ställas särskilda krav som du då själv ansvarar för att uppfylla om du väljer att grilla.
  • OBS! Kall aska får ej läggas i komposten eftersom den innehåller ämnen som är farliga för växterna där kompostjorden tillslut kommer att hamna.

Om du använder egen grill för att grilla på innergården skall detta av brandsäkerhetsskäl också göras på grusytan bredvid de gemensamma grillarna. I övrigt gäller oven regler också vid grillning med egen grill.

Grillplatsen
Föreningens gemensamma grillar i hörnan vid Lingvägen.

Gräsklippning
För att göra det enkelt att hålla ordning på våra gräsmattor har vi en elgräsklippare som finns inlåst i förrådet brevid gårdsingången till Majrovägen 3.

Trädgårdskompost
Föreningens Trädgårdsgrupp har anrättat en liten kompost i hörnan mellan parkeringsplatserna i carport och de vanliga parkeringsplatserna. Observera att denna komposet enbart är till för trädgårdsavfall!

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen