Laddstolpe för elbil

Föreningen har sedan hösten 2021 ett antal laddstolpar för elbilar som kan nyttjas av de boende. Dessa tillhör specifika platser och för att få utnyttja dessa måste man dels teckna ett nytt parkeringsavtal med föreningen och dels teckna ett avtal med företaget Eways som sköter stolparna.

Observera att den befintliga elstolpen vid carportplatserna enbart är ämnad för koppling av motorvärmare/kupevärmare och inte får användas för att ladda elbilar.

Nedan visar hur laddstolparna för elbilar ser ut:

Sammanfattande information

 • Laddstolpar för elbilar finns vid platserna carportplatserna 11, 13-18 samt på markplatserna 19-24. 
 • För att kunna utnyttja laddstolpen för elbil måste man dels teckna avtal med föreningen och dels med Eways.
  • Föreningen kommer att debitera boende som utnyttjar laddstolpe för elbil 125 kronor utöver den vanliga månadsavgiften som beror på typen av parkeringsplats. Detta för att finansiera investeringskostnaden.
  • Eways kommer att debitera den boende en månadsavgift för att sköta om fakturering och andra tjänster kopplade till stolpen. Under hösten 2021 handlar det om 40 kronor per månad.
  • Eways kommer att debitera den boende kostnaden för den förbrukade elen. Från och med januari 2022 är denna avgift 2.00 kronor / kWh. Denna avgift kommer att justeras i takt med eventuella justeringar av elpriserna i samhället.

Regler

 • Boende med elbil ges företräde till parkeringsplatserna där laddstolpe för elbil finns tillgängliga, förutsatt att de står i tur att få eller redan har en parkeringsplats.
  • Exempel 1: Om boende som redan har en parkeringsplats av samma typ (markplats eller carport) men byter till elbil, och det finns icke-elbilar vid en plats där det finns en laddstolpe för elbil, så kommer de två berörda bilarna att få byta plats.
  • Exempel 2: Om boende med elbil står näst på tur på att få en plats och en plats blir ledig där laddstolpe saknas, men det står en icke-elbil vid en laddstolpe kommer denna få ta den tomma platsen och boende med elbil ges platsen med laddstolpe.
  • För att undvika diskussioner kring vem som är näst på tur att byta plats kommer vi använda principen ”sist in först byt”, vilket betyder att den som kortast tid har haft en plats där nu laddstolpe monteras kommer att vara den som först får byta plats om en granne köper bil som kräver laddstolpe.
 • För att förtydliga ges man ingen förtur i föreningens parkeringsplats bara för att man köper bil som kräver laddstolpe, det är först när man står på tur att få en parkeringsplats (eller om man redan har en och köper bil som kräver laddstolpe) som man ges rätt att byta bil.
 • Företrädesrätten till laddstolpe för elbil gäller bara sålänge man betalar den förhöjda månadsavgiften för platsen samt har ett avtal tecknat med Eways för användandet av stolpen.

Hur man går tillväga för att ladda sin elbil

 1. Kontakta föreningen för att ställa dig i kö till en parkeringsplats med tillgång till laddstolpe för elbil.
 2. När en sådan plats finns tillgänglig kommer du att få skriva på ett nytt avtal för den aktuella platsen och därmed börja betala den förhöjda månadsavgiften till föreningen.
 3. I samband med detta måste du även teckna ett avtal med Eways för att få tillgång till det laddkort som aktiverar själva stolpen när du ska utnyttja den för laddning. Hur du gör detta finns beskrivet i dokumentet ”Beställa Eways laddkort” nedan.
 4. Ditt Ewaysladdkort kommer du även kunna använda för att ladda i Eways publika laddare som finns på många platser i Sverige.
  • Observera att på de publika laddarna gäller andra priser än ovan angivna, för mer information kontakta Eways eller läs på den aktuella stolpen innan du startar laddning.

Problem med laddstolpe

Det är alltid Eways som ska kontaktas vid problem med laddstolparna för elbilar. Se sidan felanmälan för hur man kontaktar dem.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen