Sophantering

På denna sida har vi samlat allt du behöver veta om föreningens sophantering.

Avfallssortering
På gården finns märkta kärl för sortering av avfall. Där kan ni återvinna tidningar samt färgat och ofärgat glas. Det finns även kärl för matavfallssortering, se senare rubrik på denna sida.

Övrigt avfall, såsom plast och pappersförpackningar samt metall hänvisas till Återvinningsstationerna i Gubbängen. Dessa finns placerade på Ramvägen 23 samt vid korsningen Kistvägen / Herrhagsvägen. Se röda markeringar på kartan (klicka för större version).
Återvinningsstationer Gubbängen
Närmsta Återvinningscentral, där även miljöfarligt avfall och grovsopor kan lämnas, finns i Högdalens Industriområde på Kvicksundsvägen 16.

Med jämna mellanrum besöker Stockholm Stads mobila miljöstation också Gubbängen. I denna kan du lämna miljöfarligt avfall samt småelektronik (elektronik inte större än en microvågsugn). Under 2014 kommer miljöstationen att finnas i Gubbängens Centrum (utanför Coop) den 6/2, 10/4, 7/8 och 9/10 klockan 19.00 – 19.45. För mer information se Stockholm Stads hemsida.

Observera följande riktlinjer från Förpacknings- & Tidningsinsamlingen angående sortering av glas och tidningar:

Glasflaskor och glasburkar Till exempel flaskor för saft, vin, sprit och konservburkar (gjorda av glas!). Sorteringskrav: Sortera färgat glas för sig och ofärgat för sig. Ta av lock och kapsyler och skölj ur glasförpackningen i sista diskvattnet — det räcker som rengöring. Lampor, keramik eller kristallglas lämnas på kommunens återvinningscentral.

Tidningar Dags- och veckotidningar, kataloger och övriga trycksaker. Även papper från hemmakontor, liksom pocketböcker och kollegieblock kan läggas i behållarna. Sorteringskrav: Tidningarna ska läggas löst i behållarna; utan snören och kassar. Eftersom klister och inbindning ställer till problem i pappersbrukens tillverkningsprocess ska kuvert och böcker med hårda pärmar hanteras som hushållsavfall respektive grovavfall.

Notera att presentpapper eller liknande samt pappersförpackningar, frigolit och kartong/wellpap inte ska sorteras som tidningar, och alltså inte kan kastas i föreningens kärl. Presentsnören kastar du tillsammans med dina hushållsopor. För mer information om hur olika typer av sopor ska sorteras hänvisar vi till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida, det är de som sköter Återvinningsstationerna i området.

Då föreningen debiteras per kilo avfall vid hämtning av hushållssopor gör man alltså inte bara miljön en tjänst genom att inte slänga fel saker i fel kärl, man gör också sin plånbok en tjänst. Vid allt för mycket felsorterade sopor kan föreningen även komma att debiteras extraavgifter.

Om ett insamlingskärl är fullt, vänligen placera inte ditt medhavda avfall på marken vid kärlet utan kontakta styrelsen så att en tömning kan beställas samt om möjligt behåll avfallet i din lägenhet tills tömning av kärlet har kunnat göras. På så sätt håller vi det rent och fint runt vår fastighet, samt undviker att locka hit råttor och annan ohyra.

Hushållsavfall
Kastas i kärlet för hushållsavfall ute på gården. Om ett kärlet är fullt, vänligen placera inte ditt medhavda avfall på marken vid kärlet utan kontakta styrelsen så att en tömning kan beställas samt behåll avfallet i din lägenhet tills tömning av kärlet har kunnat göras. På så sätt håller vi det rent och fint runt vår fastighet, samt undviker att locka hit råttor och annan ohyra,

Matavfallsinsamling
Vid föreningens sopstation finns det även kärl för matavfallsinsamling.

matavfall

För att insamlingen ska fungera är det väldigt viktigt att enbart sådant avfall som hör hemma i kärlet slängs där. Det är också viktigt att enbart de för ändamålet avsedda papperspåsarna används för sortering. Annars kommer entreprenören inte att tömma kärlen, och föreningen får betala för en ”vanlig tömning” av istället – något som i längen blir väldigt kostsamt.

Övrigt material som behövs för insamlingen, de papperspåsar där avfallet ska sorteras samt en ställning där man kan ha sin papperspåse stående kommer att finnas att hämta vid bokningstavlan för föreningens tvättstuga, på Majrovägen 3. Där kommer även informationsmaterial att finnas tillgängligt som beskriver vad man kan sortera som matavfall och vad som ska kastas med de vanliga hushållssoporna.

Kärlen för matavfall kommer att tömmas en gång i veckan, på onsdagar. Eftersom matavfall har en extra stor risk att dra till sig råttor och andra skadedjur är det väldigt viktigt att inga påsar med matavfall lämnas utanför dessa kärl. Om kärlet är fullt ber vi dig därför att antingen ta med dig påsen hem igen, eller att kasta denna i det vanliga kärlet för hushållssopor. Meddela även styrelsen att det är fullt så kan vi följa upp och eventuellt beställa fler kärl i framtiden.

Container
Eftersom föreningen inte har någon plats där grovsopor kan lämnas hyr vi istället med jämna mellanrum, ca. två gånger om året, in en mindre container där alla boende har möjlighet att lämna sina grovsopor. Information om när och var en container kommer att finnas tillgänglig skickas ut av styrelsen i ett nyhetsbrev.

Generellt gäller följande regler för containern:
– Tänk på att inte slänga el eller miljöfarligt avfall i containern. Kontakta styrelsen om du är osäker på vad du får kasta i containern. Exempel på farligt avfall: Asbest, gaspatroner, bildäck, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, spillolja, sprayburkar, lösningsmedel, lysrörsarmaturer, kondensatorer, glimtändare, TV, vitvaror m.m.
– Tänk också på att platta till de kartonger och annat skrymmande som du slänger i containern för att göra plats för så mycket som möjligt i containern.
– Observera också att det självklart inte är tillåtet att lämna avfall bredvid containern, när den är full är den full och skräp som lämnas bredvid kommer att lämnas kvar på marken när containern hämtas – och så vill vi såklart inte ha det.
– För att förhindra att oberhöriga använder sig av containern kommer den att vara låst med kodlås, koden skickas ut till alla boende.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen