Felanmälan

Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens inre utrymmen enligt föreningens stadgar. Det betyder att du själv ansvarar för skötsel och underhåll av bostaden. Nedan följer kontaktinformation för att felanmäla olika typer av problem.

Fastighetsfel
Föreningen har avtal med Lars Lundström Service (LLS) för avhjälpande av fel i själva fastigheten och dess gemensamma utrymmen.

LLS ska t.ex. kontaktas när någonting är trasigt i ett allmänt utrymme, t.ex. i tvättstugan eller i ett trapphus. När lampor i gemensamma utrymmen är trasiga, när varmvatten saknas eller det verkar vara fel på värmen i din lägenhet (t.ex. problem med ett kallt element).

Då detta är en bostadsrättsförening är det ju vi som boende som själva ansvarar för huvuddelen av våra lägenheter (se dokumentet ”Vem ansvarar för vad i din bostadsrätt” på sidan Underhåll och skötselråd för mer info). LLS kan dock troligtvis vara behjälpliga även vid denna typ av fel, men den boende kommer då att faktureras separat av LLS för dennes tjänster. LLS fakturerar alltid för minst en timmes arbete. Är du osäker på vad som gäller med ett visst fel – fråga LLS eller styrelsen innan du beställer hjälp med något.

Lars Lundström Service nås dagtid (7-17) på telefon 070-492 2373. Det går även att felanmäla per e-post till info@larslundstromservice.se, som då återkommer under nästa vardag.

Vid felanmälan av ett fel av lite större art till LLS (avsaknad av varmvatten t.ex.) uppmanas den boende att även informera styrelsen om att LLS har kontaktats.

Vid AKUTA fel på jourtid som kan skada fastigheten eller lägenheten så kan Wahlings jour 08-80 16 28 kontaktas. OBSERVERA att jourutryckningar debiteras till föreningen, dvs till oss själva via månadsavgiften.

Felparkerade Bilar
Bilar som står parkerade utanför parkeringsfickorna vid vår parkering, där det råder parkeringsförbud, kan anmälas direkt till Q-Park som då kommer att skriva ut böter. Felanmälan görs på nummer 0771 – 96 90 00.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att göra detta, då dessa bilar kan hindra att sopkärlen töms även om de står ganska långt bort från sopkärlen eftersom tömningsbilen måste backa in för att kunna tömma. Det går såklart också bra att felanmäla bilar som står fel på andra platser, och t.ex. blockerar dig att komma in/ut i din hyrda parkeringsplats.

Längs med delar av Majrovägen råder det också parkeringsförbud. Även bilar som är felparkerade här kan hindra soptömning, och vi ber alla boende att hjälpas åt att felanmäla bilar som står felaktigt längs med Majrovägen. Detta görs direkt till Trafik Stockholm på 08- 651 00 00. De svarar dygnet runt.

Problem med Bredband, TV och Telefoni
För alla fel som har med bredband, TV och telefoni att göra kontaktar man direkt Telenors kundtjänst på 020 – 222 222. Styrelsen har ingen möjlighet att hjälpa till med felsökning vid problem, utan det är bäst att direkt kontakta Bredbandsbolaget.

Skadedjur
Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet, t.ex. silverfiskar, kontakta genast Anticimex på 08-19 00 30. Vid kontakt med Anticimex, referera till att föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar, du kommer då att kunna få kostnadsfri hjälp.

anticimex
Vid eventuella problem med skadedjur ger Anticimex kostnadsfri hjälp genom föreningens försäkring hos Länsförsäkringar.

Hissar
Föreningen har avtal för service och underhåll av våra hissar med Cityhiss. Fel anmäls till dem dygnet runt på 08-604 06 85. Du som boende ska själv kunna felanmäla hissarna, det behöver inte vara någon i styrelsen som gör detta.

Laddstolpar för elbilar
Laddstolparna driftas av Eways, vid problem med att starta laddning, koppla ur din bil eller någonting annat är det alltid Eways som ska kontaktas. De har dygnet-runt support på telefonnummer 010 – 121 94 00.

Problem i din lägenhet
Du ansvarar själv till en stor del för problem som kan uppstå i din bostadsrättslägenhet. Mer information om vad som är ditt och vad som är föreningens ansvar finns att läsa i dokumentet Vem ansvarar för vad i din bostadsrätt (pdf).

Många småproblem brukar boende kunna läsa genom att posta i föreningens slutna Facebooksgrupp ”BRF Geringslådan”, och därigenom få tips och råd från sina grannar.

Du kan även ta hjälp av föreningens fastighetsskötare, men handlar det om någonting som du själv ansvarar för kommer du självklart själv att få betala för detta. Hur man kontaktar fastighetsskötaren kan du läsa ovan under rubriken ”Fastighetsfel”.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen