Kategoriarkiv: Föreningen

2019-05-31 Efter stämman

Föreningens årsstämma 2019-05-27 valde att fastställa den resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition som styrelsen lämnat ifrån sig i Årsredovisning för 2018. Den fastställda årsredovisningen för 2018 med tillhörande revisionsberättelse finns därför nu uppladdad här på hemsidan på sidan Årsredovisning och Ekonomi.

Den styrelse och valberedning som stämman röstade fram finns listad på den uppdaterade sidan med information om Styrelsen och Valberedningen.

2018-12-28 Ny Ekonomisk Förvaltare

Från den 1 januari 2019 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare; Effektiv Förvaltning. Med anledning av detta har all kontaktinformation och postadresser uppdaterats på föreningens hemsida.

Som tidigare har styrelsen inte möjlighet att svara på frågor kring fakturor och annat, utan dessa ska ställas direkt till Effektiv Förvaltning. Se sidan postadress och kontakt för mer information kring hur du kommer i kontakt med våra ekonomiska förvaltare.