2018-12-28 Ny Ekonomisk Förvaltare

Från den 1 januari 2019 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare; Effektiv Förvaltning. Med anledning av detta har all kontaktinformation och postadresser uppdaterats på föreningens hemsida.

Som tidigare har styrelsen inte möjlighet att svara på frågor kring fakturor och annat, utan dessa ska ställas direkt till Effektiv Förvaltning. Se sidan postadress och kontakt för mer information kring hur du kommer i kontakt med våra ekonomiska förvaltare.