Kategoriarkiv: Ekonomi

2019-05-31 Efter stämman

Föreningens årsstämma 2019-05-27 valde att fastställa den resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition som styrelsen lämnat ifrån sig i Årsredovisning för 2018. Den fastställda årsredovisningen för 2018 med tillhörande revisionsberättelse finns därför nu uppladdad här på hemsidan på sidan Årsredovisning och Ekonomi.

Den styrelse och valberedning som stämman röstade fram finns listad på den uppdaterade sidan med information om Styrelsen och Valberedningen.

2018-12-28 Ny Ekonomisk Förvaltare

Från den 1 januari 2019 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare; Effektiv Förvaltning. Med anledning av detta har all kontaktinformation och postadresser uppdaterats på föreningens hemsida.

Som tidigare har styrelsen inte möjlighet att svara på frågor kring fakturor och annat, utan dessa ska ställas direkt till Effektiv Förvaltning. Se sidan postadress och kontakt för mer information kring hur du kommer i kontakt med våra ekonomiska förvaltare.

2015-05-06 Inbjudan till Årsstämma i Brf Geringslådan

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Geringslådan har härmed nöjet att bjuda in till årets ordinarie stämma som kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015, klockan 19:00 i Kastanjegården på Söndagsvägen 3 i Hökarängen.

Vi hoppas att alla har möjlighet att komma till stämman, för att ta del av Årsredovisningen för 2014, vara med och rösta kring de olika förslag som kommer att läggas fram till stämman, samt träffa sina grannar.

Följande bifogas den elektroniska kallelsen som skickas ut till alla medlemmar:

1. Kallelse Årsstämma Brf Geringslådan 2015
2. Årsredovisning 2014
3. Revisionsberättelse 2014
4. Motion angående sophantering
5. Motion angående staket
6. Motion angående thujor
7. Proposition angående uppdaterade ordningsregler gällande rökning
8. Styrelsens svar på motioner
9. Ändring av stadgar – informationsbrev
10. Ändring av stadgar – förslag nya stadgar
11. Ändring av stadgar – gamla stadgar
12. Fullmakt årsstämma

Kallelse kommer även att sättas upp i glastavlorna i samtliga portar.

Varmt välkomna!

2014-10-13 Ny sida med mäklarinformation

Vi har försökt samla den information som mäklare oftast efterfrågar på en egen sida med mäklarinformation. Detta för att överlåtelser ska gå som smidigt som möjligt.

På sidan finns del en sammanfattning med allmän information om föreningen, och dels en kortare del med aktuell information som vi planerar att uppdatera med jämna mellanrum, t.ex. med information om eventuella ombyggnadsprojekt och framtida avgiftshöjningar.

Boende i föreningen kommer fortsatt precis som vanligt att ta del av aktuell information i de återkommande informationsbreven från styrelsen och behöver inte hålla koll på denna sida.