2014-10-13 Ny sida med mäklarinformation

Vi har försökt samla den information som mäklare oftast efterfrågar på en egen sida med mäklarinformation. Detta för att överlåtelser ska gå som smidigt som möjligt.

På sidan finns del en sammanfattning med allmän information om föreningen, och dels en kortare del med aktuell information som vi planerar att uppdatera med jämna mellanrum, t.ex. med information om eventuella ombyggnadsprojekt och framtida avgiftshöjningar.

Boende i föreningen kommer fortsatt precis som vanligt att ta del av aktuell information i de återkommande informationsbreven från styrelsen och behöver inte hålla koll på denna sida.