2015-05-06 Inbjudan till Årsstämma i Brf Geringslådan

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Geringslådan har härmed nöjet att bjuda in till årets ordinarie stämma som kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2015, klockan 19:00 i Kastanjegården på Söndagsvägen 3 i Hökarängen.

Vi hoppas att alla har möjlighet att komma till stämman, för att ta del av Årsredovisningen för 2014, vara med och rösta kring de olika förslag som kommer att läggas fram till stämman, samt träffa sina grannar.

Följande bifogas den elektroniska kallelsen som skickas ut till alla medlemmar:

1. Kallelse Årsstämma Brf Geringslådan 2015
2. Årsredovisning 2014
3. Revisionsberättelse 2014
4. Motion angående sophantering
5. Motion angående staket
6. Motion angående thujor
7. Proposition angående uppdaterade ordningsregler gällande rökning
8. Styrelsens svar på motioner
9. Ändring av stadgar – informationsbrev
10. Ändring av stadgar – förslag nya stadgar
11. Ändring av stadgar – gamla stadgar
12. Fullmakt årsstämma

Kallelse kommer även att sättas upp i glastavlorna i samtliga portar.

Varmt välkomna!