2015-05-26 Extra Stämma

Tisdagen den 9 Juni 19:00 håller föreningen en extra stämma i Tvättstugan, på Majrovägen 3.

Det enda ärendet till stämman är godkännandet av nya stadgar, då detta kräver två på varandra efterföljande stämmor. Den ordinarie stämman 2015-05-21 godkände stadgarna, och denna extra stämma blir alltså den andra och sista instansen innan de nya stadgarna är godkända och införda, förutsatt att 2/3 majroitet uppnås.