2015-06-09 Nya stadgar antagna

Dagens extrastämma antog styrelsens föreslagna nya stadgar, som finns att hitta på sidan med våra stadgar. Lite formalia återstår dock innan dessa kan registreras och godkännas av Bolagsverket.