2015-06-17 Uppdaterade Ordningsregler

Efter beslut av årsstämman 2015 har föreningens ordningsregler nu uppdaterats, detta eftersom en enig stämma – alltså alla deltagande boende – röstade igenom att införa ett rökförbud på uteplatser och balkonger.