2015-09-26 Facebooksgrupp

Föreningen har numera en sluten grupp på facebook vid namnet ”Brf Geringslådan”. Syftet med gruppen är att medlemmarna ska kunna tipsa varandra om roliga aktiviteter i Gubbängen med omnejd, diskutera saker som bara rör oss boende här eller kanske sälja/skänka bort saker till sina grannar. Officiell information från styrelsen samt frågor till styrelsen skickas ut/ställs fortfarande via e-post.

Vi gör detta på försök och samtliga styrelsemedlemmar är administratörer i gruppen. Tanken är inte att det ska vara ett forum för att skälla och gnälla på sina grannar. Om vi upplever gruppen som någonting som inte bidrar på ett positivt sätt för föreningens sammanhållning kommer vi att avsluta den igen.