2018-12-28 Ny Ekonomisk Förvaltare

Från den 1 januari 2019 har föreningen en ny ekonomisk förvaltare; Effektiv Förvaltning. Med anledning av detta har all kontaktinformation och postadresser uppdaterats på föreningens hemsida.

Som tidigare har styrelsen inte möjlighet att svara på frågor kring fakturor och annat, utan dessa ska ställas direkt till Effektiv Förvaltning. Se sidan postadress och kontakt för mer information kring hur du kommer i kontakt med våra ekonomiska förvaltare.

2018-08-12 Bredbandsbolaget har blivit Telenor

Föreningens leverantör av TV, bredband samt telefoni är sedan några år Bredbandsbolaget. Dessa bytta tidigare under året namnet till Telenor, och hemsidan har nu uppdaterats för att reflektera detta. Precis som tidigare vänder du dig som boende direkt till Telenor om du har några problem med TV, bredband eller telefoni.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen