2018-10-24 Ordningsregler uppdaterade

Ordningsreglerna är uppdaterade med ett förtydligande om att mopeder inte får förvaras i föreningens gemensamma cykelförråd.