2014-06-12 Styrelsens kommentar kring avskrivningsmetoder

Ett informationsbrev med styrelsens kommentar kring avskrivningsmetoder har publicerats vid sidan av årsredovisningen för 2013. Detta med anledning av en del frågor från nuvarande och potentiella framtida boende.

Sammanfattning
Under 2013 hade föreningen en mycket god ekonomisk situation, och mot slutet av året gjordes en extra amortering av föreningens lån med 300,000 kronor. Detta utöver de 160,000 kronor som amorterades enligt plan. Övergången till en rak avskrivning av fastighetens värde innebär inte att vi plötsligt har en dålig ekonomi utan föreningens ekonomi är som sagt i nuläget mycket god och vi ser i dagsläget inte att vi kommer behöva höja avgifterna under 2014 med anledning av detta.

Läs det kompletta informationsbrevet på sidan Årsredovisning och Ekonomi.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen