2014-10-13 Ny sida med mäklarinformation

Vi har försökt samla den information som mäklare oftast efterfrågar på en egen sida med mäklarinformation. Detta för att överlåtelser ska gå som smidigt som möjligt.

På sidan finns del en sammanfattning med allmän information om föreningen, och dels en kortare del med aktuell information som vi planerar att uppdatera med jämna mellanrum, t.ex. med information om eventuella ombyggnadsprojekt och framtida avgiftshöjningar.

Boende i föreningen kommer fortsatt precis som vanligt att ta del av aktuell information i de återkommande informationsbreven från styrelsen och behöver inte hålla koll på denna sida.

2014-07-10 Uppsättning av markis och inglasning av balkong samt föreningens grillplats

Årsstämman 2014 gav styrelsen i uppdrag att göra det möjligt för boende att sätta upp markis på och/eller glasa in sin balkong.

Första information kring uppsättning av markis och inglasning av balkong finns nu att läsa på sidan A-Ö. Observera att man alltid måste ha styrelsens tillstånd för ingrepp i fasaden eller störra ändringar i lägenheten, något som både uppsättning av markis och balkonginglasning räknas som.

Årsstämman beslutatade också om inköp av fasta grillar till föreningens grillplats, dessa är nu färdigmonterade och redo att användas. Mer information under A-Ö.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen