2014-07-10 Uppsättning av markis och inglasning av balkong samt föreningens grillplats

Årsstämman 2014 gav styrelsen i uppdrag att göra det möjligt för boende att sätta upp markis på och/eller glasa in sin balkong.

Första information kring uppsättning av markis och inglasning av balkong finns nu att läsa på sidan A-Ö. Observera att man alltid måste ha styrelsens tillstånd för ingrepp i fasaden eller störra ändringar i lägenheten, något som både uppsättning av markis och balkonginglasning räknas som.

Årsstämman beslutatade också om inköp av fasta grillar till föreningens grillplats, dessa är nu färdigmonterade och redo att användas. Mer information under A-Ö.