2020-12-20 Byte av ekonomisk förvaltare

Vid årsskiftet 2020/2021 byter föreningen ekonomisk förvaltare till Fastum. Uppdaterad information kring hur man som boende / mäklare kommer i kontakt med dessa finns på sidan med kontaktuppgifter.