2016-06-01 Årsstämma 2016

Föreningens årsstämman 2016  gick av stapeln tisdagen den 31 maj. Årsstämman godkände styrelsens föreslagna resultatdisposition samt resultat- och balansräkningen som presenterades och årsredovisningen finns därför uppladdad tillsammans med äldre årsredovisningar på sidan Årsredovisning och Ekonomi.