2017-01-29 Parkeringsövervakning

Från och med den 1 februari 2017 kommer Q-Park att övervaka de ytor på vår parkering där det råder parkeringsförbud. Den huvudsakliga anledningen är att felparkerade bilar flera gånger de senaste månaderna har lett till att våra sopkärl inte har kunnat tömmas, med därpå följande sopkaos.

Alla som ser en felparkerad bil uppmanas att omedelbart kontakt Q-Park på 0771 – 96 90 00 och anmäla detta, så kommer de hit och bötfäller bilen.

För mer information, ser vår parkeringssida.