2014-07-10 Uppsättning av markis och inglasning av balkong samt föreningens grillplats

Årsstämman 2014 gav styrelsen i uppdrag att göra det möjligt för boende att sätta upp markis på och/eller glasa in sin balkong.

Första information kring uppsättning av markis och inglasning av balkong finns nu att läsa på sidan A-Ö. Observera att man alltid måste ha styrelsens tillstånd för ingrepp i fasaden eller störra ändringar i lägenheten, något som både uppsättning av markis och balkonginglasning räknas som.

Årsstämman beslutatade också om inköp av fasta grillar till föreningens grillplats, dessa är nu färdigmonterade och redo att användas. Mer information under A-Ö.

2014-06-12 Styrelsens kommentar kring avskrivningsmetoder

Ett informationsbrev med styrelsens kommentar kring avskrivningsmetoder har publicerats vid sidan av årsredovisningen för 2013. Detta med anledning av en del frågor från nuvarande och potentiella framtida boende.

Sammanfattning
Under 2013 hade föreningen en mycket god ekonomisk situation, och mot slutet av året gjordes en extra amortering av föreningens lån med 300,000 kronor. Detta utöver de 160,000 kronor som amorterades enligt plan. Övergången till en rak avskrivning av fastighetens värde innebär inte att vi plötsligt har en dålig ekonomi utan föreningens ekonomi är som sagt i nuläget mycket god och vi ser i dagsläget inte att vi kommer behöva höja avgifterna under 2014 med anledning av detta.

Läs det kompletta informationsbrevet på sidan Årsredovisning och Ekonomi.

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen